Hero Image

COVID-19

Pandémia COVID-19 zasiahla celý svet, a preto je nevyhnutné zamerať sa na nové výzvy. Sme veľmi hrdí, že môžeme v budúcnosti prispieť k boju proti pandémii.


Pokroky v liečbe infekcií

Spoločnosť MSD má dlhoročné skúsenosti vo výskume infekčných chorôb a svoju úlohu pomáhať v boji proti ochoreniu COVID-19 berie vážne.

Podieľame sa na vývoji perorálnej liečby proti COVID-19 v počiatočnom štádiu.
Túto liečbu momentálne hodnotia dozorné orgány na celom svete z pohľadu účinnosti a bezpečnosti. Pokračujeme tiež v našom výskume a vývoji s cieľom preskúmať širšie využitie nášho perorálneho antivírusového lieku.


Spoločne proti pandémii

Pre nás v MSD ​​Slovensko je očkovanie najvyššou prioritou v boji proti pandémiám. Ako spoločnosť, ktorá sa venuje záchrane a zlepšovaniu životov, máme osobitnú zodpovednosť pomáhať v boji proti COVID-19. Podporujeme všetky opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti ľudí.

Zabezpečujeme konštantnú výrobnú kapacitu pre výrobu potrebných liekov, čím pomáhame lepšiemu prístupu k očkovaniu ľuďom na celom svete.Klinické štúdie

Pandémia COVID-19 je skutočne celosvetovou výzvou. Naše mnohoročné skúsenosti s výskumom v oblasti vakcín a liečby infekcií znamenajú, že máme povinnosť prispieť k zmene.

Od vývoja vakcín proti Ebole až po výskum HIV, spoločnosť MSD už viac ako storočie bojuje proti globálnym zdravotným hrozbám spôsobeným infekčnými chorobami. Spoločnosť MSD stále napreduje vo výskume ďalších prístupov k ukončeniu pandémie COVID-19. Okrem vakcín sa venujeme aj iným spôsobom, ako poraziť pandémiu.Viac informácii o klinických štúdiách

SK-NON-00646

Next