Hero Image
Etika a transparentnosť

Cieľom spoločnosti MSD je zachraňovať a zlepšovať životy ľudí.

Diskusia vedcov v laboratóriu

Máme dosť odvahy chcieť zmeniť svet, ale vieme, že sami to nedokážeme. Sme vďační za spoluprácu s mnohými odborníkmi, ktorí sa pridali k našej snahe objavovať a vyvíjať inovatívne lieky.

V MSD je každého zodpovednosťou sa správať eticky, každý deň a vo všetkom čo robíme.

MSD po celom svete dodržuje prísne etické normy, všetky platné zákony aj spoločenské normy a pravidlá. To znamená, že:

  • dohliadame na to, aby naša spoločnosť dodržiavala všetky platné zákony a predpisy;
  • prostredníctvom oddelenia pre etiku MSD zabezpečuje v celej skupine a na všetkých úrovniach dodržiavanie etických obchodných praktík a zásady etického správania. Naše oddelenie pre etiku sa stará o to, aby sme v našom podnikaní plnili náš záväzok dodržiavať najvyššie normy etiky a integrity. Zamestnancom jasne vysvetľujeme, čo sa od nich očakáva a upozorňujeme ich na to, že sú zodpovední za svoje správanie;
  • chránime súkromie každého jednotlivca tým, že dohliadame na náš globálny program na ochranu osobných údajov.

Otvorene poskytujeme transparentné informácie o spolupráci. Vieme, že i naďalej si musíme zaslúžiť dôveru pacientov, a taktiež našich partnerov, zamestnancov, akcionárov a všetkých, ktorí s nami spolupracujú. MSD je členom Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a plne sa stotožňuje s princípmi Etického kódexu AIFP. Všetky spoločnosti, ktoré s ním vyslovili súhlas zaväzuje ku pravidelnému a transparentnému zverejňovaniu všetkých peňažných aj nepeňažných vzťahov, vznikajúcich medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

vedci pri práci

Zverejňovanie výsledkov klinických štúdií

Klinické štúdie predstavujú dôležitý krok v procese, ktorý zabezpečuje, že naše produkty sú bezpečné a účinné. Všetky klinické štúdie zverejňujeme vopred, aby o nich pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vedeli včas. Zároveň zverejňujeme výsledky štúdií liekov, ktoré sme uviedli na trh – a to bez ohľadu na ich konečné hodnotenie.

Obchodná a marketingová prax

Naše produkty uvádzame na trh vždy takým spôsobom, aby lekári, poisťovne, regulačné úrady i vlády mali k dispozícii presné, vyvážené a užitočné informácie, ktoré pomôžu nájsť to najlepšie riešenie pre pacientov.

ZVEREJŇOVANIE EFPIA DC

Report 2020:
Report_DC_MSD_2020.pdf
Metodika 2020:
Metodika_DC_MSD_2020.pdf
Report 2021:
Report_DC_MSD_2021.pdf
Metodika 2021:
Metodika_DC_MSD_2021.pdf
Report 2022:
Report_DC_MSD_2022.pdf
Metodika 2022:
Metodika_DC_MSD_2022.pdf

ZVEREJŇOVANIE PODPORY PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ