Hero Image

Kontakty

Primárnym cieľom našej spoločnosti je zlepšovanie prístupu k inovatívnym liekom na Slovensku a skvalitnenie života našich pacientov. Tomuto cieľu chceme pomáhať aj prostredníctvom otvorenej komunikácie ako so samotnými pacientmi, tak aj s médiami. Preto v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich produktov, prebiehajúcich alebo plánovaných aktivít, alebo všeobecných informácií, nás neváhajte kontaktovať:

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

+421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Všeobecné údaje o spoločnosti: 

Názov, obchodné meno a sídlo:
Merck Sharp & Dohme, s.r.o,
Karadžičova 8/A , Bratislava 821 08

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 393 326
DIČ: SK2022688272
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 54614/B

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu,
ktorému činnosť MSD podlieha:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
so sídlom Kvetná 11, 825 08 Bratislava.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
so sídlom Limbová 2, 831 01 Bratislava

Aby sme mohli Vaše postrehy a otázky čo najlepšie spracovať, sú všetky otázky zaznamenávané. Uisťujeme Vás, že Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité na uchovávanie záznamov o vašich postrehov a otázok a spracované spoločnosťou Merck Sharp & Dohme (MSD) spôsobom plne rešpektujúcim Vaše súkromie.

Viac o ochrane súkromia nájdete tu.

Viac o korporátnom pôsobení spoločnosti MSD nájdete tu.

Informácie z obchodného registra nájdete tu.