Hero Image
Hlásenie nežiaducich účinkov

Hlásenie nežiaducich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok lieku alebo akúkoľvek sťažnosť (reklamáciu) na produkty spoločnosti MSD, prosím, obráťte sa na nás čo najskôr - zavolajte nám alebo napíšte e-mail. Uveďte prosím: 

  • akého lieku sa nežiaduca alebo nepriaznivá odozva týka
  • kedy sa vám alebo vášmu pacientovi nežiaduci účinok objavil
  • reakcia na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok
  • ak ste pacient, prosím uveďte kontakt na vášho lekára, ktorý vás liečil v čase, kedy sa nežiaduci účinok objavil
  • vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, email) 

Hlásenie MSD

Mgr. Jiří Pospíšil
PV lead for the Czech Republic and Slovakia

+420 734 284 003

dpoc_czechslovak@merck.com

Hlásenie ŠÚKL

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti prostredníctvom formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv TU

Čo je to nežiaduci účinok?

Podľa Zákona o liekoch, § 68:
Nežiaduci účinok humánneho lieku je reakcia na humánny liek, ktorá je škodlivá a nechcená.
Závažný nežiaduci účinok humánneho lieku je každý nežiaduci účinok humánneho lieku, ktorý spôsobuje smrť, ohrozuje život chorého, vyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo jej predĺženie, vyvoláva zdravotné postihnutie alebo pracovnú neschopnosť, invaliditu chorého alebo sa prejavuje vrodenou úchylkou alebo znetvorením.
Neočakávaný nežiaduci účinok humánneho lieku je nežiaduci účinok humánneho lieku, ktorého povaha, závažnosť alebo dôsledok nie je v zhode so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku.

Je potrebné hlásiť aj podozrenie na nežiaduci účinok, pretože rozhodnutie, či existuje vzťah medzi nežiaducim účinkom a podaním lieku, je v mnohých prípadoch veľmi náročné.