Hero Image

Motto “Inventing for life” je naším poslaním i našou prácou

Predstavte si, že ráno vstávate do práce s cieľom pomôcť pri zlepšovaní a záchrane životov. V MSD tú možnosť máte. Vašu kreativitu, empatiu, digitálnu či vedeckú expertízu môžete využiť v spolupráci s ďalšími talentovanými kolegami, aby ste prinášali nádej nespočetnému množstvu ľudí, ktorí bojujú s najzávažnejšími chorobami dnešnej doby. Zlepšovať životy a zdravie je cieľ, ktorý nás spája a motivuje. Všetci spolu pracujeme pre tých, ktorých osudy závisia od našich liekov.

Bez ohľadu na profesijnú dráhu našich zamestnancov MSD ponúka príležitosti na rozvoj a budovanie kariéry.

Top Employers Institute udelil MSD Slovensko titul Top Employer za rok 2021, 2022 a 2023

Ocenenie Top Employer naša spoločnosť získala za vysoké štandardy v každej z hodnotených kategórií, vrátane obchodnej stratégie, vedenia, výkonu, etiky & integrity, pracovného prostredia, manažmentu talentov, značky zamestnávateľa, učenia a rozvoja, kompenzácie a benefitov, pracovnej pohody „well-being“ a ďalších. Neustále pracujeme na tom, aby sme sa zlepšovali vo všetkých týchto oblastiach a napredovali aj ako zamestnávateľ.

V spoločnosti MSD nás všetkých spája mimoriadny pocit, že naša práca má zmysel. Pomáhame zlepšovať zdravie a životy ľudí na celom svete.

Two colleagues shake hands

Benefity

Naši ľudia sa zameriavajú na vedecké inovácie, aby dodávali lieky, vakcíny a riešenia, ktoré môžu pomôcť miliónom ľudí na celom svete.

Uvedomujeme si, že naši zamestnanci sú dôležití. Preto sa snažíme odmeňovanie nastaviť tak, aby sme poskytovali finančnú kompenzáciu, benefity a zdroje, ktoré podporujú profesionálnu i osobnú pohodu. To zahŕňa finančné odmeny, zdravotné a poistné a iné benefity, ako aj príležitosti na získanie rozmanitých pracovných skúseností, osobný rozvoj a „well-being“ programy na podporu vyváženého životného štýlu.

Naša filozofia je založená na hlbokej úcte k životu a k ľuďom. Vytvárame pracovné prostredie plné vzájomného rešpektu, inklúzie a zodpovednosti.

Young female colleagues working together

Rozmanitosť & inklúzia

„Diversity & inclusion“ sú kľúčové v tom, ako fungujeme a ako sa staráme o našich zamestnancov. Pochádzame z rôznych prostredí, venujeme sa rôznym úlohám, sme rôzne osobnosti, ale náš cieľ zachraňovať životy a zlepšovať zdravie zostáva rovnaký.

Snažíme sa o rozmanité pracovné prostredie, kde sa zamestnanci cítia dobre a prinášajú svoje jedinečné ja. Rozmanitosť je však len polovicou úsilia, kde inklúzia je druhou. Inklúzia, teda pocit spolupatričnosti, znamená, že naši zamestnanci vedia, akí kľúčoví sú pre naše poslanie, takisto ako vedia, že keď prosperujú zamestnanci, prosperuje aj celá naša spoločnosť.

Pracovné príležitosti – Kariéra, ktorá má význam

Vo svete rýchlych inovácií potrebujeme bystrých kolegov, aby sme rozvíjali všetky aspekty nášho podnikania a dosiahli prelomové objavy, ktoré budú mať vplyv aj na ďalšie generácie. Pridajte sa k nám v snahe zachrániť a zlepšiť životy ľudí a zvierat na celom svete. Pozrite si viac informácií o našej spoločnosti a zoznámte sa s celým radom dôvodov, prečo sa pridať k spoločnosti MSD.

Pre viac informácií o pracovných príležitostiach a nábore zamestnancov, navštívte našu stránku Práca v MSD.

SK-NON-00646

Next