Hero Image

MSD (Merck Sharp & Dohme)

O našej spoločnosti

Sme popredná biofarmaceutická spoločnosť zameriavajúca sa na výskum a vývoj inovatívnych liekov.

Spoločnosť MSD už viac ako 130 rokov prináša lieky a očkovacie látky pre mnohé z najzávažnejších ochorení na svete

pri plnení nášho poslania zachraňovať a zlepšovať životy.

Náš záväzok voči pacientom demonštrujeme zlepšovaním prístupu k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom množstva programov a partnerstiev.

Aj naďalej sme v popredí výskumu, prevencie a liečby chorôb, ktoré ohrozujú ľudí aj zvieratá – vrátane rakoviny, infekčných chorôb, či ochorení zvierat.

Kultúra a hodnoty

Za našimi úspechmi sú naši zamestnanci

Pochádzame z rôznych prostredí a venujeme sa rôznym úlohám, ale všetkých nás spája mimoriadny pocit, že naša práca má zmysel.

História

Naša minulosť a naša budúcnosť (George W. Merck)

Naša spoločnosť v číslach

71 tisíc

zamestnancov celosvetovo

$9,9 miliárd

investície do výskumu a vývoja v roku 2019

$2,8 miliárd

celková filantropická činnosť v roku 2018

Zodpovednosť

Srdce našej misie

Snažíme sa o spoločenskú zodpovednosť, pretože veríme, že dokážeme ovplyvniť život ľudí a komunít po celom svete po zdravotnej, sociálnej, ekonomickej a enviromentánej stránke.

Vedenie spoločnosti

Profesionálny rozvoj

Naši zamestnanci neustále získavajú a zdokonaľujú svoje schopnosti a zručnosti. Ich profesionálny rozvoj je pre nás dôležitý, čomu zodpovedá množstvo školení, procesov a nástrojov, ktoré sú nezanedbateľnou súčasťou firemnej kultúry MSD, a ktoré majú všetkým v MSD pomôcť využiť celý svoj potenciál.

MSD Animal Health

MSD Animal Health je spoločnosť, ktorá vyvíja, vyrába a predáva široký sortiment veterinárnych liekov a služieb.

Ponúkame jedno z najinovatívnejších portfólií v tomto odvetví, ktoré zahŕňa produkty na prevenciu, liečbu a kontrolu chorôb všetkých hlavných druhov hospodárskych aj spoločenských zvierat.