Hero Image

Naša história

“Snažíme sa nikdy nezabudnúť, že lieky sú pre ľudí. Nie pre zisk.”

– George Merck

Už 130 rokov sa zameriavame na výskum a vývoj liekov proti najzávažnejším ochoreniam. Vývoj nových možností liečby a prevencie bol a zostáva naším poslaním, ktoré nám umožňuje chrániť to najcennejšie čo máme: život.

1891

Založenie spoločnosti
Spoločnosť Merck & Co., Inc. Rahway, New Jersey, bola založená 1. januára 1891. George Merck vo veku 23 rokov založil v USA spoločnosť, ktorá distribuovala chemické prípravky po celom New Yorku a susedných oblastiach. Spoločnosť Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA, je na Slovensku aj všade vo svete okrem USA a Kanady, známa pod názvom MSD (Merck Sharp & Dohme).

1899

Vydanie prvého MSD Manuálu
Naša spoločnosť prvýkrát vydala v USA knihu s názvom The Merck Manual v roku 1899 (na Slovensku známa ako MSD Manuál). Liečebné postupy v prvom vydaní zahŕňali púšťanie žilou pri akútnej bronchitíde, použitie arzénu pri impotencii a užívanie mandľového chlebu pri cukrovke. Príručka sa stala jednou z najpoužívanejších lekárskych kníh v USA.

1925

Prezidentom našej spoločnosti sa stal George W. Merck
Syn Georga Mercka, George W. Merck, začal svoju kariéru v oddelení balenia a prepravy v roku 1914 a absolvoval školenia vo väčšine odvetví podnikania. Viedol spoločnosť v roku 1927 zlúčením s Powers-Weightman-Rosengarten Co. a zameral svoju pozornosť na budovanie výskumných kapacít, ktoré katalyzovali povesť spoločnosti v oblasti inovácií.

1933

Vytvorilo sa prvé výskumné laboratórium

Výskumné laboratórium bolo založené v Rahway v New Jersey. Predstavovalo náš počiatočný vstup do farmakologického výskumu a zahŕňalo tri samostatné divízie: priamy výskum, ústav terapeutického výskumu a aplikovaný výskum.

1936

Syntetizovaný vitamín B1
Ako prví sme syntetizovali vitamín B₁ a výsledky sme publikovali v časopise Journal of the American Chemical Society. Vývoj umožnil sériovú výrobu vitamínu a v priebehu niekoľkých rokov výrobok prispel k zníženiu nedostatku vitamínu B₁ v populácii. V nasledujúcich rokoch sa vedenie spoločnosti zaviazalo izolovať a syntetizovať ďalšie vitamíny a sprístupniť ich širokej verejnosti.

40. roky 20. storočia

Objavenie a distribúcia prelomového antibiotika – streptomycínu
Tuberkulóza bola historicky hlavnou príčinou smrti v USA. V roku 1943 objavili Dr. Selman Waksman a Albert Schatz streptomycín, prvú účinnú liečbu tohto ochorenia. Spoločnosť Merck podporovala výskumné laboratórium Dr. Waksmana a vlastnila patentové práva na nový liek. Akonáhle boli uznané jeho významné zdravotné prínosy, spoločnosť Merck sa vzdala svojho exkluzívneho patentu na antibiotikum, aby zabezpečila maximálny prístup všetkým pacientom.

Do roku 1950 úmrtia súvisiace s tuberkulózou v USA klesli takmer o 50 percent.

1948

Vstúpili sme na trh veterinárnej medicíny so sulfachinoxalínom
Po rokoch rozsiahleho testovania sme priniesli na trh S.Q. (sulfachinoxalín). Prípravok, ktorý sa používa na prevenciu kokcidiózy a parazitickej choroby hydiny.

1950

Po prvýkrát bol komerčne syntetizovaný kortizón
Dr. Lewis Sarett, výskumník v Rahway, vyvinul unikátnu metódu na výrobu kortizónu. Liek sa používal pri liečbe reumatoidnej artritídy, reumatickej horúčky a iných súvisiacich chronických ochorení, ktoré boli často smrteľné, a na ktoré nebola známa účinná liečba.

1950

Lieky sú pre ľudí
Počas prednášky na Medical College of Virginia v Richmonde predniesol George W. Merck slávny výrok o tom, ako môže byť lekárska a farmaceutická komunita úspešná:

“Snažíme sa pamätať na to, že liek je pre pacienta. Snažíme sa nikdy nezabudnúť na to, že liek je pre ľudí. Nejde o zisky. Zisk nasleduje. Pokiaľ na to pamätáme, nikdy sa nestalo, že by sa neobjavili. Čím lepšie sme na to pamätali, tým väčšie boli.”

1953

Zlúčenie so spoločnosťou Sharp & Dohme
Spojením, ktoré vytvorilo spoločnosť Merck Sharp & Dohme (MSD) [(so sídlom v Rahway, New Jersey, USA)], sa spojili rozsiahle výskumné a výrobné laboratóriá spoločnosti Merck spolu s farmaceutickým vývojom a s odbornými znalosťami marketingu a medzinárodným pôsobením spoločnosti Sharp & Dohme.

1957

Založenie nadácie “The Foundation”
Spoločnosť MSD založila nadáciu “The Foundation”, neziskovú organizáciu zaoberajúcu sa charitatívnymi príspevkami, s počiatočným príspevkom 500 000 dolárov. Nadácia doteraz prispela neziskovým organizáciám stovkami miliónov dolárov.

1958

Uvedenie chlórtiazidu na liečbu vysokého krvného tlaku
Táto udalosť signalizovala vyčlenenie sa ako vedúcej spoločnosti v oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Od uvedenia tohto prelomového lieku sme sa dostali do popredia vývoja nových liečebných postupov na boj s vysokým krvným tlakom a srdcovými chorobami. Priehľadná plastová figúrka „Diuril Man“ zobrazujúca srdce, pľúca, obličky, močovody a močový mechúr pomohla spoločnosti MSD ukázať lekárom hodnotu prelomového produktu.

70. roky 20. storočia

Objavenie liečby trichinelózy zvierat
U ľudí môže trichinelóza (spôsobená konzumáciou surového alebo nedovareného mäsa) spôsobiť vysokú horúčku, bolesť a opuch svalov a ďalšie závažné príznaky. V roku 1961 výskumný tím vedený doktorom Williamom Campbellom objavil tiabendazol, prvý liek, ktorý zabíja parazity trichinella u oviec, kôz, hovädzieho dobytka a ošípaných. Keď populácie sobov za polárnym kruhom vážne postihli parazitárne infekcie, vedci z MSD odcestovali na sever, aby ich ošetrili.

Ošetrenie pomohlo ochrániť nielen soby, ale aj lokálnych obyvateľov, ktorých prežitie od nich priamo záviselo.

1971

Vakcína MMR
Spoločnosť MSD začala distribuovať kombinovanú očkovaciu látku proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR), ktorú vyvinuli Dr. Maurice Hilleman a Eugene B. Buynak.

1977

Prvé schválenie vakcíny proti pneumónii
Bola schválená vakcína (polyvalentná pneumokoková vakcína) proti zápalu pľúc od spoločnosti MSD. Výskum a vývoj vakcíny sa uskutočnil pod vedením doktora Maurice Hillemana.

1978

Lieková agentúra FDA schválila antibiotikum cefoxitin
Antibiotikum cefoxitin bolo indikované na liečbu mnohých infekcií spôsobených baktériami vrátane grampozitívnych aj gramnegatívnych baktérií, vrátane patogénov.

1985

Lieková agentúra FDA schválila liek enalapril
Enalapril, inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) na liečbu vysokého krvného tlaku a kongestívneho srdcového zlyhania, bol schválený liekovou agentúrou FDA. Tento liek sa stal prvým miliardovým výrobkom spoločnosti MSD, a to v roku 1988.

1986

Vakcína proti hepatitíde typu B bola schválená liekovou agentúrou FDA
Naša rekombinantná vakcína proti hepatitíde typu B bola schválená liekovou agentúrou FDA ako prvá vakcína tohto typu určená na humánne použitie. V roku 1989 spoločnosť MSD poskytla svoju očkovaciu látku  čínskej vláde, kde bola hepatitída typu B najväčšou výzvou verejného zdravia s odhadovaným počtom 100 miliónov prenášačov tohto ochorenia.

1987

Spoločnosť MSD predstavila prvý komerčný statín
Predstavili sme lovastatin, prvý z rodiny statínových liekov, ktorý bol schválený liekovou agentúrou FDA. Objav prelomového liečiva vyplynul z desaťročí štúdia vedcov v USA a zahraničí, na univerzitách, nezávislých laboratóriách a výskumných laboratóriách MSD.

1987

MSD sa zaviazalo darovať liek ivermektín – toľko, koľko je potrebné a tak dlho, ako je potrebné – s cieľom odstrániť riečnu slepotu
V roku 1987 generálny riaditeľ Dr. Roy Vagelos oznámil záväzok spoločnosti MSD darovať liek ivermektín – toľko koľko je potrebné a tak dlho ako je potrebné – s cieľom pomôcť odstrániť riečnu slepotu. Aby ho bolo možné dosiahnuť, naši vedúci predstavitelia uznali, že mnoho organizácií s unikátnymi schopnosťami bude musieť navzájom spolupracovať ako tím. Tento prelomový tím predstavovalo zoskupenie verejno-súkromného partnerstva, ktoré má vplyv na rozvoj mnohých ďalších programov darovania liekov.

1996

Indinavir bol schválený liekovou agentúrou FDA
FDA schválilo liečivo indinavir na liečbu HIV, iba po 42 dňoch posudzovania.

Pred jeho komerčnou dostupnosťou bolo liečivo po dohode s FDA a pacientskymi organizáciami v roku 1995 bezplatne ponúknuté vybraným pacientom s HIV.

1998

Lieková agentúra FDA schválila liek montelukast
Liek montelukast bol schválený liekovou agentúrou FDA na prevenciu a liečbu astmy. Bol to výsledok takmer dvadsaťročného výskumu, ktorý sa uskutočnil v našom výskumnom stredisku Merck Frosst v kanadskom Kirklande a zameral sa na novú triedu liekov na astmu, nazývanú blokátory leukotriénu.

2006

Lieková agentúra FDA schválila liečivo sitagliptín
FDA schválila sitagliptín, prvý zo skupiny inhibítorov DPP-4 na liečbu cukrovky 2. typu.

virus 3D ilustracia

2006

Lieková agentúra FDA schválila vakcínu proti vírusu HPV

Schválená vakcína slúži na prevenciu rakoviny krčka maternice spôsobenej určitými typmi vírusu HPV.

V roku 2007 sa spoločnosť MSD zaviazala darovať 3 milióny dávok tejto vakcíny počas 5 rokov na podporu očkovacích programov v krajinách s najnižším príjmom na svete.

2009

Fúzia so spoločnosťou Schering-Plough
MSD a Schering-Plough dokončili fúziu a začali spoločné podnikanie. Vďaka fúzii sa spoločnosť stala druhou najväčšou farmaceutickou spoločnosťou v USA.

2011

Odštartovali sme globálnu iniciatívu “MSD pre matky”
V roku 2010 vo svete zomrela pri pôrode a tehotenstve každé dve minúty jedna žena. Mnohým z týchto úmrtí sa dalo predísť. V reakcii na to sme spustili “MSD pre matky”, globálnu iniciatívu s partnermi na zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok žien pred, počas a po tehotenstve a pôrode. V roku 2019 toto úsilie pomohlo viac ako deviatim miliónom žien na celom svete v 48 krajinách.

2014

Lieková agentúra FDA schválila liek fluralaner pre divíziu Merck Animal Health
FDA schválilo liek fluralaner, prvé žuvacie tablety pre psy, u ktorých sa preukázalo, že zabíjajú blchy a viacero druhov kliešťov po dobu účinnosti 12 týždňov v jednej dávke.

2014

Spoločnosť MSD získala schválenie pre liečivo pembrolizumab
Lieková agentúra FDA schválila liečivo pembrolizumab, prvú terapiu antiPD-1 na liečbu malígneho melanómu a následne ďalších typov onkologických ochorení.

2019

Lieková agentúra FDA schválila vakcínu proti ebole

Vírus eboly bol po prvýkrát objavený v roku 1976. Svet od tohto momentu zápasil s najväčšími a najkomplexnejšími ohniskami tohto ochorenia v oblasti od Guiney až po Konžskú demokratickú republiku (KDR). Ohniská eboly sa stali globálnou zdravotnou výzvou. Vedci z MSD spolu s mnohými externými spolupracovníkmi boli v popredí úsilia o riešenie tejto smrteľnej choroby.

Vakcína proti ebole získala v roku 2019 schválenie liekovej agentúry FDA. Do dnešného dňa pomáha v prevencii ochorenia spôsobeného ebolavírusom.