Hero Image

Terapeutické oblasti

Náš výskum a vývoj liekov sa zakladá na inováciách a vedeckej presnosti. Pracujeme na nových vakcínach, liečivách a ďalších produktoch pre zdravie spotrebiteľov, ktoré môžu pomôcť miliónom ľudí po celom svete.

Už 130 rokov sa zameriavame na výskum a vývoj liekov proti najzávažnejším ochoreniam. Vývoj nových možností liečby a prevencie bol a zostáva našim poslaním, ktoré nám umožňuje chrániť to najcennejšie: život.

Spoločnosť MSD na Slovensko dodáva veľa liekov na predpis vo viacerých terapeutických oblastiach, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, onkológia, diabetes, infekčné ochorenia alebo imunológia.

onkologia

Onkológia

Intenzívny klinický výskum v oblasti onkológie viedol k objavu imunoterapie. Ide o liečebný postup, ktorý robí nádor pre imunitný systém rozpoznateľným a umožňuje tak imunitnému systému pacienta nádorové bunky rozpoznať a následne zničiť.

V roku 2015 predstavila MSD novú liečbu, ktorú možno použiť v terapii rôznych onkologických ochorení ako je napríklad malígny melanóm, karcinóm pľúc, karcinóm močového mechúra, žalúdka, pažeráka, či pečene. Imunoterapii v liečbe malígnych nádorov sa intenzívne venujeme v rámci klinického výskumu a nové možnosti liečby sú schvaľované zodpovednými regulačnými autoritami a postupne zavádzané do klinickej praxe.

virus 3D ilustracia

Vakcíny

Očkovanie patrí medzi najvýznamnejšie objavy, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú ľudské zdravie. Spoločnosť MSD, ktorá sa tejto oblasti venuje už viac ako 100 rokov, zohrala v histórii očkovania zásadnú úlohu. Laboratóriá MSD sa stali domovom pre množstvo špičkových vedcov. Jedným z nich bol aj mikrobiológ Dr. Maurice Hilleman, ktorý počas svojej kariéry stál za vývojom viac ako 40 vakcín, napríklad proti parotitíde, osýpkam či hepatitíde typu A a B.

Dlhá a úspešná história vývoja a výroby vakcín je základným kameňom, ktorý dodnes umožňuje pokračovať v tomto zložitom procese. Naše očkovacie látky zachraňujú milióny životov detí aj dospelých a prispievajú k tvorbe zdravšej budúcnosti pre každého človeka.

Spoločnosť MSD taktiež prispieva k boju proti ochoreniam spôsobeným ľudským papilomavírusom (HPV) – naše vakcíny ponúkajú ochranu napríklad pred rakovinou krčka maternice, análneho otvoru, či genitálnymi bradavicami. Do nášho portfólia patrí aj očkovanie proti pneumokokovým a rotavírusovým infekciám, MMR vakcína a očkovanie proti hepatitíde A.

Vedecka vizualizacia-Pankreas a aorta

Diabetes

V Slovenskej republike žije viac ako 350 000 pacientov s diagnostikovaným ochorením – diabetes (cukrovka) II. typu. Za posledných 20 rokov sa počet pacientov zdvojnásobil a stále narastá.

Neliečený, alebo nedostatočne liečený diabetes II. typu postupom času spôsobí závažné zdravotné komplikácie, vážne ohrozujúce zdravie i život pacientov. Liečba neskorých komplikácií choroby je veľmi nákladná. Včasná a intenzívna terapia vo väčšine prípadov dokáže zabrániť vzniku závažných zdravotných komplikácií.

MSD v roku 2006 predstavila liečbu diabetu II. typu ako prvú v novej skupine liečiv, ktoré znižujú hladinu cukru v krvi s nízkym rizikom vzniku hypoglykémie.

Dáta pacientov v SR potvrdzujú, že správne liečení pacienti s diabetom II. typu majú pred sebou podobné vyhliadky ako zdraví ľudia.

Vakcina

Imunológia

Biologická liečba sa stala jedným z najzásadnejších úspechov modernej medicíny posledných desaťročí. Na začiatku 21. storočia priniesla zásadný zvrat v liečbe celého radu závažných ochorení. Všetko začalo pred 20 rokmi, kedy zavedenie biologickej liečby rozšírilo možnosti liečby dovtedy ťažko liečiteľných reumatických, gastrointestinálnych alebo dermatologických ochorení.

Spoločnosť MSD ponúka biologickú liečbu chronických autoimunitných reumatických ochorení, ako je reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída (známa ako Bechterevova choroba), alebo liečba psoriatickej artritídy.

V oblasti gastroenterológie je nádejou pre pacientov s tzv. idiopatickými črevnými zápalmi (zápaly bez jasnej príčiny vzniku), kam patrí Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Biologickú liečbu môžu využiť aj pacienti so psoriázou.

Biologická liečba cieli konkrétne na nežiaduce imunitné reakcie ľudského tela a využíva k tomu rôzne súčasti imunitného systému. Cieľom liečby je dosiahnuť bezpríznakové obdobie, kedy ochorenie nie je aktívne a pacient sa môže venovať bežným činnostiam bez obmedzení (navodenie tzv. remisie ochorenia).

3D ilustracia infekcia

Nemocničná a akútna starostlivosť

Oblasť akútnej nemocničnej starostlivosti je významnou časťou našich aktivít. Dlhodobo sa venujeme výskumu a vývoju liekov, ktoré posúvajú možnosti a hranice liečby pacientov v akútnych, život ohrozujúcich stavoch, a dokážu zlepšiť ich prognózu a šancu na vyliečenie.

V segmente anestéziológie sa usilujeme o rozšírenie rýchlej reverzie z neuromuskulárnej blokády. Výskum a vývoj v spoločnosti MSD pokračuje vpred aj v oblasti antibiotík, ktorá je veľmi dynamická z dôvodu narastajúcej bakteriálnej rezistencie. Pomáhame hemato-onkologickým pacientom po transplantácii kostnej drene s antimykotickou profylaxiou s cieľom lepšej prognózy na uzdravenie.

Vizualizacia HIV

HIV

HIV čiže vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti je vírus napádajúci imunitný systém. AIDS je posledným štádiom vývoja HIV infekcie a je súborom špecifických ochorení, ktoré sa vďaka zníženej výkonnosti imunitného systému môžu rozvinúť. Vírus sa prenáša krvou a hlavnou cestou prenosu infekcie je nechránený pohlavný styk alebo materské mlieko HIV pozitívnej matky.

V polovici 80. rokov začala spoločnosť MSD klinický výskum
v oblasti HIV. Naši vedci patrili medzi prvých, ktorí začali s vývojom liekov pre potlačenie množenia HIV vírusu a v tomto úsilí pokračujeme dodnes.

Cancer

Kardiológia

Na kardiovaskulárne ochorenia každoročne v Slovenskej republike zomrie viac ako 50 000 osôb. V celosvetovom meradle ide o ochorenie spôsobujúce takmer dvojnásobok počtu úmrtí v porovnaní s rakovinou.

Spoločnosť MSD ako prvá umožnila lekárom a pacientom liečbu liekom obsahujúcim statín. Tieto lieky sú dnes najrozšírenejšou prevenciou kardiovaskulárnych komplikácií. Štúdia overujúca účinnosť a bezpečnosť statínov sa stala zásadným míľnikom v oblasti kardiológie, keď potvrdila, že u pacientov trpiacich ischemickou chorobou srdca, liečba statínmi účinne znižuje riziko úmrtia takmer o jednu tretinu.

MSD patrí tiež prvenstvo za objavenie alternatívnej liečby k liečbe statínmi, keď ako prvá prišla s tzv. nestatinovou terapiou.