Hero Image

MSD Slovensko

Sme biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už skoro 30 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky.

KTO SME

Na Slovensku pôsobíme od roku 1992 a patríme medzi najväčšie farmaceutické firmy s prístupom k inováciám. Počas nášho pôsobenia sme na Slovensko uviedli prelomovú liečbu pre rôzne druhy ochorení z oblasti onkológie, diabetológie či vakcín a prispeli sme k riešeniu naliehavých problémov v zdravotníctve.

Záleží nám na tom, aby pacienti mali prístup k inovatívnej liečbe, a preto našou najväčšou ambíciou je spolupracovať pri zvyšovaní štandardu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Veríme, že budúcnosť slovenského zdravotníctva sa zakladá na zodpovednom prístupe k prevencii.

Spájame odborníkov v oblasti zdravotníctva a formujeme talenty budúcnosti. V MSD vytvárame možnosti pre stáže a praktické vzdelávanie mladých ľudí.

Naše hodnoty

Etika a transparentnosť sú pre nás základné hodnoty. Preto sme stáli pri zavádzaní nových pravidiel pre zlepšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníckymi pracovníkmi na Slovensku. V roku 2013 sme sa stali spoluzakladateľom Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku.

VÍZIA

Chceme ísť príkladom. Preto je našou ambíciou aj spolupráca s odborníkmi a inštitúciami na Slovensku pri zvyšovaní štandardu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaní prístupu k inovatívnej liečbe. Chceme slovenským pacientom ako prví prinášať prelomové lieky a výsledky našich vedeckých výskumov transformovať na terapeutické postupy, ktoré budú zlepšovať zdravie a zachraňovať životy.

MISIA

Naša misia pokračuje ďalej aj po takmer 30 rokoch. V MSD chceme byť aj naďalej partnerom, ktorý pomáha realizovať pozitívne a progresívne zmeny v slovenskom zdravotníctve. Veríme, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku spočíva
v zodpovednom prístupe k prevencii.