Hero Image

Objav & vývoj

Sledujeme vedu, vďaka ktorej môžeme dosiahnuť naše ciele, teraz aj v budúcnosti.

Snažíme sa byť poprednou biofarmaceutickou spoločnosťou s intenzívnym výskumom. Spájame kreatívne mysle, aby sme pomohli premeniť svetovú vedu na lieky a vakcíny, ktoré menia životy po celom svete.

Náš výskum & proces vývoju

Kandidáti

Naša cesta k objavovaniu nových liekov a vakcín začína pochopením vnútorného fungovania choroby.

Sledujeme špičkovú vedu, aby sme analyzovali choroby zo všetkých možných uhlov, aby sme urýchlili tempo objavovania liekov – od ich základnej genetiky až po štruktúru jednotlivých proteínov a spôsob, ako stovky molekúl vzájomne interagujú. Naši vedci využívajú automatizáciu, miniaturizáciu a informačné technológie, ako aj nové nástroje – napríklad náš kryo-elektrónový mikroskop. Tieto nové technológie nám môžu pomôcť rýchlejšie posúdiť ciele a navrhnúť nové spôsoby liečby. V onkológii tiež hodnotíme genetiku nádorov a genomiku, aby sme identifikovali nové ciele.


Predklinický vývoj

Zabezpečujeme len tie najsľubnejšie inovácie s najväčším potenciálom pre budúce testovanie.

V celom biofarmaceutickom priemysle trvá mnoho rokov, kým vedci navrhnú, vyrobia a otestujú tisíce nových molekúl, aby našli jednu alebo dve, ktoré možno testovať v klinických skúškach. Každý objav je vylepšený, optimalizovaný a starostlivo skúmaný predtým, ako môže byť testovaný na ľuďoch. Naši vedci používajú predklinické údaje na uskutočňovanie translačného výskumu na identifikáciu biomarkerov, ktoré možno použiť na klinike na poskytnutie náhradných meraní účinnosti pre našich kandidátov na výskum.


Klinický vývoj

Náš úspech je z veľkej časti motivovaný náročnými vedeckými otázkami, na ktoré sme sa rozhodli odpovedať prostredníctvom našich dlhoročných výskumov a úspešných pokusov.

Naši vedci spolupracujú interne a aj s lekárskou komunitou na vytváraní dôkazov na určenie, či má liek potenciál byť prínosom pre pacientov. Keď sú naše výskumy v klinických štúdiách, naši vedci implementujú technológie pomocou umelej inteligencie na analýzu údajov z testov. Tieto analýzy nám pomôžu pochopiť základy ľudskej biológie a ako to súvisí s modifikáciou chorôb.


Údaje zo sveta

Naše “Center for Observational and Real-World Evidence” (CORE) sa snaží pochopiť, ako naše lieky prispievajú a fungujú v reálnom svete.

Veríme, že dôkazy zo sveta a údaje získané v každodennej klinickej praxi sú dôležitým doplnkom nášho prísneho programu klinických skúšaní. Umožňuje nám to preniesť poznatky z reálnej klinickej praxe späť do našich výskumných laboratórií, aby sme lepšie porozumeli našim liekom a poskytli informácie o objavovaní a vývoji budúcich terapií.


SK-NON-00646

Next