Hero Image

Klinické štúdie

Ľudia sa spoliehajú na to, že vyrábame kvalitné lieky a očkovacie látky, ktorých bezpečnosť a účinnosť je dobre zdokumentovaná.

Klinické štúdie predstavujú v procese vývoja lieku kritický krok.

Každá fáza testovania plní vo vývoji konkrétneho lieku či vakcíny špecifický účel:


Výsledky klinických štúdií, ktoré sa uskutočnili s finančnou podporou spoločnosti MSD

Každé klinické skúšanie je nastavené tak, aby odpovedalo na konkrétne otázky výskumu. Riadi sa prísnymi, vopred stanovenými kritériami, aby sa zaistila bezpečnosť a presnosť výsledkov. Skôr, než kandidát získa povolenie na užívanie lieku alebo očkovacej látky, musí toto liečivo prejsť prísnym a systematickým testovaním na dobrovoľníkoch. Cieľom tohto procesu je vyhodnotiť, či je nové testované liečivo vhodné na schválenie na použitie v širšej populácii.

Klinické skúšania u pacientov vždy patrične a včas registrujeme a ich výsledky zverejňujeme bez ohľadu na konečné hodnotenie. O našich štúdiách poskytujeme presné informácie, na zverejňovanie ktorých sme vytvorili prehľadné a záväzné pravidlá. Okrem toho, že výsledky našich klinických skúšaní publikujeme v odborných lekárskych časopisoch, na ClinicalTrials.gov uvádzame výsledky testovania všetkých našich výrobkov, ktoré boli uvedené na trh.

SK-NON-00646