Hero Image

Onkológia

Cieľom spoločnosti MSD je prichádzať s inováciami, vďaka ktorým môžeme zlepšiť a predĺžiť život ľuďom s rakovinou.

Naším poslaním je prinášať prelomové inovácie, ktoré predlžujú a zlepšujú životy ľudí s rakovinou

Venujeme sa prevencii rakoviny a poskytujeme pacientom viac spôsobov liečby, kvalitnejší a dlhší život.
Každým dňom usilujeme zlepšiť spôsoby, akými sa dá rakovina liečiť.
Vieme tak zaistiť, aby si novovyvinuté lieky našli cestu k tým pacientom, ktorí ich najviac potrebujú.

Naša práca v onkológii

400 tisíc+

pacientov, ktorí boli počas posledných piatich rokov liečení komerčne dostupnými onkologickými liekmi od spoločnosti MSD

1000+

klinických štúdií, ktoré zahŕňajú naše lieky proti rakovine

30+

typov rakoviny, na ktorých skúmame naše nové lieky

Výskumy v boji proti rakovine

Náš tím vedcov skúma a vyvíja nové spôsoby, ako môžeme bojovať s rakovinou. Rakovina nie je len jedna choroba. Týka sa širokého okruhu chorôb. Preto je dôležité neustále inovovať a zlepšovať proces liečby pacientov. Intenzívny klinický výskum v oblasti onkológie viedol k objavu v oblasti imunoterapie. Ide o liečebný postup, ktorý robí nádor pre imunitný systém rozpoznateľný a umožňuje tak imunitnému systému pacienta nádorové bunky zničiť.


Pokrok vďaka partnerstvám

Rakovina môže byť častokrát zdrvujúca pre pacientov a ich blízkych. Preto spolupracujeme s viacerými partnermi v oblasti ochrany práv pacientov, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, či vládami - všetkými, ktorí zdieľajú naše poslanie predĺžiť a zlepšiť životy ľudí s rakovinou.


Dermatologist during patient examination

Malígny melanóm

Malígny melanóm je zhubné ochorenie kože, v zriedkavejších prípadoch sa môže vyskytovať aj na slizniciach alebo postihnúť dúhovku. Vzniká nekontrolovaným delením a rastom melanocytov – buniek, ktoré vďaka pigmentu, ktorý obsahujú, za normálnych okolností chránia ostatné bunky pred vplyvom UV žiarenia. Práve UV žiarenie je známym rizikovým faktorom vzniku tohto ochorenia, ktorého výskyt má celosvetovo stúpajúcu tendenciu a častejšie postihuje mužov ako ženy.

Melanóm je veľmi agresívne ochorenie s tendenciou k rýchlemu šíreniu do vzdialených orgánov – metastázovaniu. Skorá diagnostika je preto veľmi dôležitá. V počiatočných štádiách ochorenia je dostačujúcou liečbou chirurgické odstránenie znamienka a postihnutých lymfatických uzlín. Zaisťovacia liečba má zabrániť šíreniu nádorových buniek, ktoré mohli zostať v organizme po chirurgickom odstránení primárneho nádoru. V prípade, že už sú prítomné vzdialené metastázy, je potrebná systémová liečba. Dnes je dostupných viacero liečebných modalít – od chemoterapie, cez cielenú liečbu zameriavajúcu sa na špecifické mutácie až po imunoterapiu, ktorá ovplyvňuje aktivitu imunitného systému, a tým umožňuje jeho aktívny boj proti nádoru.

The doctors with x-rays of the lungs

Nemalobunkový karcinóm
pľúc

Rakovina pľúc je celosvetovo najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u mužov. U žien je štvrtým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením (Globocan). Najvýznamnejším známym rizikovým faktorom vzniku rakoviny pľúc je fajčenie. Príznaky rakoviny pľúc sú často nešpecifické, patrí k nim kašeľ, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť…. Aj preto býva rakovina pľúc často diagnostikovaná až v neskoršom štádiu ochorenia, kedy už má nepriaznivú prognózu.

Nádory pľúc sa delia na podskupiny podľa toho, z akých buniek presne vznikli a či sú v nich prítomné špecifické nádorové mutácie. Nemalobunkový karcinóm pľúc tvorí asi 85% všetkých pľúcnych nádorov. Práve na základe špecifických vlastností nádoru je možné určiť každému pacientovi najvhodnejšiu možnú liečbu.

Ako aj pri iných diagnózach, aj toto ochorenie sa podľa rozsahu môže liečiť chirurgicky, rádioterapiou či systémovou liečbou – chemoterapiou, cielenou liečbou alebo imunoterapiou, ktorá odblokovaním imunitného systému pomáha rozpoznávať a ničiť nádorové bunky.

SK-NON-00646

Next