NAŠE HODNOTY

 

Zlepšovanie zdravia

Našou prácou je chrániť a zlepšovať zdravie ľudí a zvierat. Všetky naše kroky meriame úspechmi, ktoré na tomto poli dosahujeme.
Najviac zo všetkého si ceníme našu schopnosť poslúžiť každému, komu môžu naše produkty a služby pomôcť a tým sa postarať o trvalú spokojnosť pacientov a našich zákazníkov.

Inovácie

Našim spoločným cieľom je vývoj humánnych liekov a vakcín, ako aj prínos inovácií v oblasti biologickej liečby, aby sme pomohli zlepšovať milióny životov ľudí a zvierat.
Uvedomujeme si, že vždy je priestor urobiť viac, a preto sa dlhodobo angažujeme vo výskume a vývoji, kde presadzujeme najvyššiu úroveň vedeckej kvality.

Prístup k liečbe

Vyvíjame a vyrábame lieky a očkovacie látky pre milióny ľudí na celom svete. To však nestačí, pokiaľ k nim ľudia nemajú prístup.
Našim trvalým záväzkom je zlepšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorý napĺňame prostredníctvom celosvetových programov a partnerstiev.

Rozmanitosť

Naša schopnosť uspieť závisí od integrity, znalostí, kreativity, vedomostí, rozmanitosti a tímovej práce našich zamestnancov.
Aby sme naozaj uspeli, snažíme sa pre našich zamestnancov vytvárať motivujúce prostredie plné vzájomného rešpektu, ktoré podporuje tímovú prácu. Okrem toho patrične oceňujeme výkon a nasadenie a snažíme sa vychádzať v ústrety potrebám našich zamestnancov a ich rodín.​