ETIKA A TRANSPARENTNOSŤ

„Budujeme a posilňujeme dôveryhodné vzťahy preukázaním najvyšších etických štandardov.”

Máme dosť odvahy chcieť zmeniť svet, ale vieme, že sami to nedokážeme. Sme vďační za spoluprácu s mnohými odborníkmi, ktorí sa pridali k našej snahe objaviť a rozvíjať inovatívne lieky.

Náš priemysel sa aktívne podieľa na rozvoji a prijímaní postupov, ktoré pomáhajú ku správnemu spôsobu odovzdávania informácií a ku zvyšovaniu transparentnosti. V MSD je pre každého zodpovednosťou sa správať eticky, každý deň a vo všetkom čo robíme. Prečítajte si viac o našich etických štandardoch.

Naše produkty uvádzame na trh a predávame vždy takým spôsobom, aby lekári, zdravotné poisťovne, regulačné úrady i vláda mali k dispozícií presné, vyvážené a užitočné informácie, ktoré pomôžu nájsť to najlepšie riešenie pre pacientov.

 

MSD dodržuje na celom svete prísne etické normy, všetky platné zákony aj spoločenské normy a pravidlá. To znamená, že:

• dohliadame na to, aby naša spoločnosť spĺňala všetky platné zákony a predpisy;

• prostredníctvom Kancelárie pre etické otázky spoločnosti MSD zabezpečuje v celej skupine a na všetkých úrovniach dodržiavanie etických obchodných praktík a etického správania. Naša Kancelária pre etické otázky sa stará o to, aby sme v našom podnikaní plnili náš záväzok dodržiavať najvyššie normy etiky a integrity. Zamestnancom jasne vysvetľujeme, čo sa od nich očakáva a upozorňujeme ich na to, že sú zodpovední za svoje správanie. Okrem toho máme k dispozícii mechanizmy ako Kanceláriu ombudsmana a globálne dostupnú poradenskú linku AdviceLine, ktorá pomáha a radí zamestnancom v prípade, že sa ocitnú v ťažkej situácii;

• chránia súkromie každého jednotlivca tým, že dohliadajú na náš globálny program na ochranu osobných údajov.

Otvorene poskytujeme transparentné informácie o spolupráci. Vieme, že i naďalej si musíme zaslúžiť dôveru pacientov, a taktiež našich partnerov, zamestnancov, akcionárov a všetkých, ktorí s nami spolupracujú. MSD je členom Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a plne zdieľa princípy Etického kódexu AIFP. Všetky spoločnosti, ktoré s ním vyslovili súhlas zaväzuje ku pravidelnému a transparentnému zverejňovaniu všetkých peňažných aj nepeňažných vzťahov, vznikajúcich medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Zverejňovanie výsledkov klinických štúdií

Klinické štúdie predstavujú závažný krok v procese, ktorý zabezpečuje, že naše produkty sú bezpečné a účinné. Všetky klinické štúdie ohlasujeme vopred, aby o nich pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vedeli včas. Zároveň zverejňujeme výsledky štúdií liekov, ktoré sme uviedli na trh – a to bez ohľadu na ich konečné hodnotenie.

Obchodná a marketingová prax

Naše produkty uvádzame na trh a predávame vždy takým spôsobom, aby lekári, poisťovne, regulačné úrady i vlády mali k dispozícii presné, vyvážené a užitočné informácie, ktoré pomôžu nájsť to najlepšie riešenie pre pacientov.

 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o.z.

Asociácia na ochranu práv pacientov zastupuje pacientov už viac ako 16 rokov. Hlavnou úlohou asociácie je poskytovanie zdravotníckeho, sociálneho a právneho poradenstva, informovanie verejnosti o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa podieľa aj na tvorbe slovenských a európskych zákonov. Pre všetkých pacientov organizuje pravidelné vzdelávacie stretnutia, na ktorých sa môžu dozvedieť aktuálne informácie. MSD podporilo AOPP venovaním 1,5 % z dane, v sume 2.081,72 €.

 

ZVEREJŇOVANIE EFPIA DC

 

ZVEREJŇOVANIE PODPORY PACIENTSKYCH ORGANIZÁCII