Výskum je hlavnou hnacou silou pokroku v liečbe

 

Sme presvedčení, že zohrávame dôležitú úlohu v zlepšovaní prístupu k liekom, k očkovacím látkam a máme zodpovednosť za zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti po celom svete.
Naše kľúčové iniciatívy odrážajú naše presvedčenie.

Cesta objavov a pokroku

Vedecký výskum a vývoj boli vždy základným pilierom našej spoločnosti. Práca, ktorú vykonávame v našich laboratóriách, zlepšuje a zachraňuje nespočetne veľa ľudských životov. Vďaka špičkovým výskumníkom, najmodernejším technológiám a zameraniu na vedeckú kvalitu stojí spoločnosť MSD na čelnom mieste výskumu a vývoja nových spôsobov liečby a prevencie chorôb.
Naším cieľom je nájsť spôsob liečby niektorých z najzložitejších zdravotných problémov našej doby, kde náklady a dopady ochorenia pacientov značne zaťažujú tak lekárov, ako aj celú spoločnosť.

Inovatívne lieky a vakcíny

Od založenia svojich výskumných laboratórií, pred viac ako 70 rokmi, vyvinula spoločnosť MSD desiatky nových liekov a vakcín. Naše objavy často zmenili spôsob, akým sa praktikuje medicína. Spoločnosť MSD dnes stavia na tejto tradícii inovácií. Naši odborníci sa zameriavajú na nové úlohy a zlepšujú naše schopnosti inovácií zapojením nových technológií.
Prečítajte si viac

Inovatívni ľudia

Za každým naším liekom a očkovacou látkou stojí tím výskumníkov, ktorí sú špičkami vo svojom obore. Kombinácia nadšenia pre objavovanie nových spôsobov prevencie a liečby chorôb, oddanosti špičkovej vede a bezpečnosti pacientov z nich robí výkonný tím, ktorý hľadá nové ciele v liečbe chorôb, nové typy liekov a vakcín a vytvára budúcnosť medicíny novej generácie.