Inventing for Life

Viac než 25 rokov inovácii na Slovensku

VÍZIA

Chceme ísť príkladom. Preto je našou ambíciou aj spolupráca s odborníkmi a inštitúciami na Slovensku pri zvyšovaní
štandardu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaní
prístupu k inovatívnej liečbe. Chceme slovenským pacientom ako prví prinášať prelomové lieky a výsledky našich vedeckých výskumov transformovať na terapeutické postupy, ktoré budú zlepšovať zdravie a zachraňovať životy.

MISIA

Naša misia pokračuje aj po dvadsiatich piatich rokoch, len výzvy sa menia. V MSD chceme byť aj naďalej partnerom, ktorý pomáha realizovať pozitívne a progresívne zmeny v slovenskom zdravotníctve. Veríme, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku spočíva v zodpovednom prístupe k prevencii.

Naše hodnoty

Etika a transparentnosť sú pre nás základné hodnoty. Preto sme stáli pri zavádzaní nových pravidiel pre zlepšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníckymi pracovníkmi na Slovensku. V roku 2013 sme sa stali spoluzakladateľom Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku.

KTO SME

Sme MSD. Originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už 25 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky.

140 KRAJÍN

68 000 ĽUDÍ CELOSVETOVO

100 ZAMESTNANCOV NA SLOVENSKU

Záleží nám na tom, aby pacienti mali prístup k inovatívnej liečbe, a preto našou najväčšou ambíciou je spolupracovať pri zvyšovaní štandardu zdravotnej starostli- vosti na Slovensku.

Veríme, že budúcnosť slovenského zdravotníctva sa zakladá na zodpoved- nom prístupe k prevencii

Spájame odborníkov v oblasti zdravotníctva a formujeme talenty budúcnosti. V MSD vytvárame možnosti pre stáže a praktické vzdelávanie mladých ľudí

KOMUNITA

Spolupracujeme s miestnymi komunitnými organizáciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, akademickými inštitúciami a členmi dobrovoľníckych združení, aby sme napĺňali MSD misiu: "Pomáhame zlepšovať kvalitu životov“

KOMUNITA

Spolupracujeme s miestnymi komunitnými organizáciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, akademickými inštitúciami a členmi dobrovoľníckych združení, aby sme napĺňali MSD misiu: "Pomáhame zlepšovať kvalitu životov“

HRDO POMÁHAME SLOVENSKÝM PACIENTOM UŽ VIAC AKO 25 ROKOV

Na Slovensku pôsobíme od roku 1992 a patríme medzi najväčšie farmaceutické firmy s prístupom k celosvetovej infraštruktúre inovácií. Počas nášho pôsobenia sme na Slovensko uviedli prelomovú liečbu pre rôzne druhy ochorení a prispeli sme k riešeniu naliehavých problémov v zdravotníctve. Naša misia pokračuje aj po dvadsiatich piatich rokoch, len výzvy sa menia. V MSD chceme byť aj naďalej partnerom, ktorý pomáha realizovať pozitívne a progresívne zmeny v slovenskom zdravotníctve.

 

Inovácie

Našim spoločným cieľom je vývoj humánnych liekov a vakcín, ako aj prínos inovácií v oblasti biologickej liečby, aby sme pomohli zlepšovať milióny životov ľudí a zvierat.

Uvedomujeme si, že vždy je priestor urobiť viac, a preto sa dlhodobo angažujeme vo výskume a vývoji, kde presadzujeme najvyššiu úroveň vedeckej kvality.

 

Vďaka profesionálnemu tímu odborníkov dnes zápasíme s viac než 30 typmi rakoviny, hepatitídou C, systémovými autoimunitnými ochoreniami, antibiotikám-odolnými superbaktériami aj kardio-metabolickými chorobami. Chceme ísť príkladom. Preto je našou najväčšou ambíciou spolupráca s pdborníkmi a inštitúciami na Slovensku pri zvyšovaní štandardu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaní prístupu k inovatívnej liečbe.

NAŠE PORTFÓLIO ZAHŔŇA NASLEDOVNÉ OBLASTI:


  • SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA
  • METABOLICKÉ OCHORENIA
  • ŽENSKÉ ZDRAVIE
  • INFEKČNÉ CHOROBY
  • HIV A HEPATITÍDA TYPU C
  • VAKCÍNY
  • ONKOLÓGIA
  • NEUROLÓGIA