Náš záväzok k ochrane súkromia

 

Ochrana súkromia v našej spoločnosti začína dôverou.

Spoločnosť Merck & Co., Inc. (Kenilworth, New Jersey, Spojené štáty americké), ktorá mimo územia Spojených štátov amerických a Kanady pôsobí pod názvom MSD, založila v roku 2001 Oddelenie ochrany súkromia (Privacy Office), ktoré je zodpovedné za vývoj a dohliadanie nad politikou ochrany súkromia pri našej činnosti kdekoľvek na svete. Naša politika ochrany súkromia je založená na štyroch hlavných hodnotách, ktoré poskytujú základ pre zodpovedné získavanie, nakladanie a používanie údajov o osobách, a to:

 • berieme ohľad na očakávania jednotlivcov týkajúce sa ochrany súkromia,
 • budovanie a udržiavanie dôvery,
 • prevencia voči narušeniu ochrany súkromia, a
 • súlad so znením aj účelom právnych predpisov na ochranu súkromia a osobných údajov platnými po celom svete. 

Naša politika ochrany súkromia je vystavaná na zodpovednosti za ochranu súkromia, spravovaní údajov, ktoré používame pri našej činnosti, konzistentné postupy a štandardy, ktoré zabezpečuje tradícia pri dodržiavaní vysokých etických štandardov pri výkone našej podnikateľskej činnosti, ako takej, a tiež náš neustály dohľad za účelom reflektovania zmien v oblasti ochrany súkromia, najmä z hľadiska technologických zmien a vývoja nášho podnikania. Viac informácii nájdete v našej správe o zodpovednosti spoločnosti, v sekcii politiky ochrany súkromia.


Náš prístup k ochrane dôvernosti Vášho súkromia


Keďže veríme, že dôvera je kľúčová z hľadiska ochrany súkromia a podstatná pre zabezpečenie našich korporátnych cieľov objavovať, vyvíjať a poskytovať inovácie produktov a služieb, ktoré zachraňujú a zlepšujú životy ľudí na celom svete, naša celosvetová politika ochrany súkromia sa sústredí na dva hlavné ciele – vybudovať dôveru v tom, akým spôsobom spolupracujeme s ľuďmi a akým spôsobom získavame, používame a prenášame informácie o ľuďoch z ktorejkoľvek časti sveta:

Nemenné celosvetové štandardy Transparentnosť

Už od založenia našej politiky ochrany súkromia v roku 2001 pracujeme na tom, aby sme implementovali a udržiavali globálne konzistentné štandardy ochrany súkromia, tak aby sme poskytli ubezpečenia ohľadom našich povinností pri nakladaní so súkromnými a osobnými údajmi vo všetkých krajinách a oblastiach, a aby sme zabezpečili potvrdenia podľa rámcovej úpravy ochrany súkromia akceptovanej dozornými orgánmi:

 • US-EU Safe Harbor (2001)
 • US-Swiss Safe Harbor (2009) 
 • APEC Pravidlá cezhraničnej ochrany súkromia (2013) 
 • EÚ Záväzné vnútropodnikové pravidlá (2016) 
 • Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (2016) 
 • Štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA (2018) 
 • EU Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR (2018) 


Všetky naše potvrdenia sú založené na našich Pravidlách ochrany súkromia pri cezhraničnom toku (Cross Border Privacy Rules Policy).

Chápeme, že pre bežných ľudí môže byť zložité a až neúmerne náročné porozumieť všetky rozličné spôsoby, ktorými sú informácie o nich sledované, ponímané, zhromažďované, zdieľané, používané a analyzované či prenesené, a preto využívame viaceré spôsoby na dosiahnutie nášho cieľa – priniesť transparentné informácie o našich činnostiach, ako osobám, ktorých údaje spracovávame, tak dozorným orgánom a ich zástupcom, ktorí posudzujú naše postupy. Hlavnými príkladmi v tomto smere sú:

 • Súkromie v online priestore – naše Pravidlá ochrany súkromia na internete (Internet Privacy Policy) opisujú spôsoby, ktorými spracovávame informácie o ľuďoch, ktorý sú online;
 • Cookies – náš Záväzok k ochrane súborov cookies (Cookie Privacy Commitment) podporuje našu internetovú komunikáciu a opisuje spôsoby, ktorými naše webstránky a online služby používajú cookies a ďalšie online identifikačné prvky; 
 • Špecifické upozornenia – tieto poskytneme v čase, kedy používate alebo sa zúčastňujete našej služby;
 • Komplexné oznámenia o spracúvaní osobných údajov – tieto sú určené na poskytnutie celkového náhľadu na uplatňovanie našich postupov na jednotlivé zainteresované strany.

Transparentnosť v našom programe ochrany súkromia (len pre USA)
Naše oznámenia o spracúvaní osobných údajov (privacy notice) sú dôležitou súčasťou nášho prístupu k transparentnosti v používaní Vašich osobných údajov.
Viac informácií o transparentnosti a ochrane súkromia v spoločnosti


Práva dotknutej osoby (len pre EÚ)


Získajte informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby. Máte otázky ohľadom ochrany súkromia? Napíšte nám!


Lokálny kontakt:
Merck Sharp & Dohme, s.r.o
Twin City Centre, Blok A
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
Slovenská republika / Slovak Republic
Email: DPOSlovakia@merck.com
T +421 2 5828 2010
www.msd.sk


alebo

Globálny kontakt: 
Privacy Office
UG4B-24 351
N. Sumneytown Pike
North Wales, PA 19454
E-mail: Privacy Office