Onkologické ochorenia

 

Schovávajte sa v tieni:

Škodlivé UV žiarenie je najsilnejšie medzi 10:00 – 16:00 a menej škodlivé v skorých ranných hodinách a neskorých poobedňajších hodinách. Experti však odporúčajú, aby sme slnku počas kritických hodín vyhýbali úplne. Ak sa Vám to však nedarí, hladajte tienisté miesta, či už pod korunami stromov alebo pod slnečníkom aby ste obmedzili negatívny vplyv UV žiarenia.

Dôležite sú aj klobúky!

Ochráňte svoju tvár – nepochybne aj celú hlavu, uši či krk – zabránite tak nielen nepríjemnému spáleniu, či možnému úpalu, ale ochránite tak miesta na svojom tele, ktoré sú veľmi citlivé práve na prejavenie rakoviny kože.

Nepodceňujte oblečenie!

Aj počas letných mesiacov je potrebné aby ste svoje telo riadne prikrývali. Nie však každý kus oblečenia je ten vhodný. Nezabúdajte, že svetlé farby, ktoré sú priesvitné prepúšťaajú UV žiarenie a nezabezpečujú Vám tým pádom dostatočnú ochranu počas horúcich dní.

NOSTE SLNEČNÉ OKULIARE

Vyberte si kvalitné ktoré zabezpečia ochranu proti UVA ako aj UVB žiarenie.

KONTROLUJTE UV INDEX:

Predtým, než sa rozhodnete vybehnúť na slnko, pozrite si online úroveň UV žiarenia.

Budete salepšie vedieť rozhodnúť, aké sôsoby ochrany proti UV žiareniu použijete.

Melanóm môže vzniknúť z už existujúceho znamienka alebo „de novo“, teda na dovtedy nepostihnutej pokožke. Prevenciou vzniku melanómu, resp. odhalenie ochorenia v skorom štádiu je samovyšetrovanie kože a vyšetrenie odborníkom. Podozrivé znamienka je možné odhaliť na základe tzv. ABCDE systému

A - asymetria
B – nepravidelný okraj
C – nerovnaká farebnosť
D – priemer väčší ako 5mm
E – zmena znamienka v čase


Melanóm je veľmi agresívne ochorenie s tendenciou k rýchlemu šíreniu do vzdialených orgánov – metastázovaniu. Skorá diagnostika je preto veľmi dôležitá. V iniciálnych štádiách ochorenia je dostačujúcou liečbou chirurgické odstránenie znamienka a postihnutých lymfatických uzlín. Zaisťovacia liečba má zabrániť šíreniu nádorových buniek, ktoré mohli zostať v organizme po chirurgickom odstránení primárneho nádoru. V prípade, že už sú prítomné vzdialené metastázy je potrebná systémová liečba. Dnes je dostupných viacero liečebných modalít – od chemoterapie, cez cielenú liečbu zameriavajúcu sa na špecifické mutácie až po imunoterapiu, ktorá ovplyvňuje aktivitu imunitného systému, a tým umožňuje jeho aktívny boj proti nádoru.

 

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Rakovina pľúc je celosvetovo u mužov najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením, u žien štvrtým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením (Globocan). Najvýznamnejším známym rizikovým faktorom vzniku rakoviny pľúc je fajčenie. Príznaky rakoviny pľúc sú často nešpecifické, patrí k nim kašeľ, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť.... Aj preto býva rakovina pľúc často diagnostikovaná až v neskoršom štádiu ochorenia, kedy už má nepriaznivú prognózu.

Nádory pľúc sa delia na podskupiny podľa toho, z akých buniek presne vznikli a či sú v nich prítomné špecifické nádorové mutácie. Nemalobunkový karcinóm pľúc tvorí asi 85% všetkých pľúcnych nádorov. Práve na základe špecifických vlastností nádoru je možné určiť každému pacientovi najvhodnejšie možnú liečbu.

Ako aj pri iných diagnózach, aj toto ochorenie sa podľa rozsahu môže liečiť chirurgicky, rádioterapiou či systémovou liečbou – chemoterapiou, cielenou liečbou alebo imunoterapiou, ktorá odblokovaním imunitného systému pomáha rozpoznávať a ničiť nádorové bunky.