HIV

HIV (human immunodeficiency virus) znamená vírus ľudskej imunodeficiencie a spôsobuje HIV infekciu. Tento vírus napadá v organizme skupinu leukocytov (T- lymfocyty), a tým výrazne znižuje obranyschopnosť človeka.

HIV infekcia je rozšírená celosvetovo. Vírus HIV patrí do čeľade Retroviridae. Vyskytuje sa v dvoch geneticky odlišných typoch označovaných ako HIV-1 a HIV-2. Oba vírusy sú patogénne iba pre človeka. Pandemický je typ HIV-1, ktorý je zároveň považovaný za pôvodcu globálnej pandémie HIV/AIDS. Toto ochorenie za viac ako 30 rokov postihlo viac ako 60 miliónov ľudí a skoro u polovice bolo smrteľné. Počet infikovaných narastá, podľa štatistík sa na svete každých 6 sekúnd nakazí vírusom HIV jeden človek. Na Slovensku je aktuálne diagnostikovaných viac ako 800 osôb s týmto ochorením. V priebehu infekcie dochádza k deštrukcii imunitného systému a konečným dôsledkom je syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS). Ochorenie sa prenáša sexuálnym kontaktom, krvou a vertikálne z matky na dieťa. Riziko krvného prenosu je zvýšené pri intravenóznom užívaní drog, t.z. spoločnom používaní striekačiek a ihiel. V nepatrnom množstve sa vírus vyskytuje v telesných tekutinách, slinách, slzách, avšak riziko prenosu je v tomto prípade minimálne. Infekcia HIV sa neprenáša objímaním, spoločným používaním príborov a pohárov, používaním WC, kúpaním v bazéne, či pri poštípaní hmyzom.

Nádej na prežitie kvalitného života

Po vniknutí vírusu do organizmu dochádza k replikácii, ktorá vedie k postupnému poškodeniu imunitného systému. Infekcia HIV najčastejšie prebieha v niekoľkých fázach: primoinfekcia, asymptomatická a symptomatická fáza. Vírus sa v tele šíri veľmi rýchlo, už po niekoľkých hodinách môže dôjsť k prenosu na ďalšie osoby. Pokiaľ došlo k rizikovému kontaktu, je potrebné dodržiavať zásady bezpečného pohlavného styku až do vylúčenia nákazy. Bez liečby ochorenie rýchlejšie postupuje k fatálnemu koncu v štádiu rozvinutého AIDS, keď pacient zomiera v dôsledku zlyhania niektorého orgánu, alebo infekcie. V súčasnosti je možné včasnou, vhodne indikovanou a účinnou terapiou, predĺžiť život pacienta a zlepšiť jeho kvalitu. V súčasnosti dostupnej liečbe je dĺžka života pacienta porovnateľná s dĺžkou života u HIV negatívnej populácie. Moderné metódy liečby síce zvyšujú šance pacientov na prežitie kvalitného života, mnohí z nich však potrebujú ešte viac, väčšiu podporu a solidaritu verejnosti. Prevencia stále zostáva najdôležitejšou metódou v zabránení šírenia tejto infekcie.


Začiatky sú takmer bez príznakov

V prevencii ďalšieho šírenia infekcie je dôležitá včasná diagnostika a pravidelné sledovanie pozitívnych osôb. Treba pripomenúť, že infekcia HIV môže až 8 – 9 rokov, niekedy i viac, prebiehať bezpríznakovo. Odhaduje sa, že tých, ktorí sú nakazení a o svojej infekcii nevedia, môže byť 2- až 5- krát viac ako je tých diagnostikovaných. Príznaky akútnej infekcie sa nevyskytujú vždy a často bývajú nešpecifické od chrípkových, gastrointestinálnych, uzlinových, či kožných.
Jediným spôsobom, ako zistiť, či došlo k nákaze, je dôkaz protilátok proti HIV, prípadne dôkaz antigénu p24 v organizme. Negatívny výsledok je spoľahlivý po uplynutí minimálne 3 mesiacov od posledného rizikového správania, najmä od nechráneného sexuálneho kontaktu. Odporúča sa, že ak dôjde k zlyhaniu ochrany počas styku, je potrebné urobiť testovanie anti -HIV protilátok o 3 mesiace. Pri zahájení partnerského vzťahu sa odporúča, aby sa obaja partneri nechali testovať na infekciu HIV, a to nielen homosexuálni partneri.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO stanovila ciele liečby a efektivity národných programov podľa princípu 90 – 90 – 90. To znamená, že minimálne 90 % HIV pozitívnych osôb by malo byť identifikovaných. Z nich by malo byť minimálne 90 % liečených kombinovanou antiretrovírusovou liečbou. Z liečených pacientov by malo mať 90 % nedetegovateľnú vírusovú nálož. Napriek obrovskému pokroku a účinnej liečbe je prevencia počas sexuálneho styku jediným účinným prostriedkom proti šíreniu tejto infekcie.

Otestovať na HIV sa dá aj bezplatne

Nákaza vírusom je stále najčastejšia pri homosexuálnom styku, až 80 % z celkového počtu pozitívnych prípadov. V posledných rokoch však stúpa výskyt ochorenia aj u heterosexuálnych partnerov. Existuje aj skupina osôb, ktorým liečba dostatočne nezaberá, či aj ľudia, ktorí o svojej infekcii nevedia, alebo nechcú vedieť.

V súčasnosti je možné dať sa otestovať na protilátky proti HIV na Úradoch verejného zdravotníctva alebo priamo v Centrách pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Martine a Nitre.