ALERGIE

Pojem nádcha (rinitída) zastrešuje širokú škálu príznakov v oblasti nosa, resp. tváre. Nezávisle na príčine, nádchu definujeme ako zápal sliznice nosa charakterizovaný minimálne jedným z nasledovných príznakov: svrbenie, kýchanie, sekrécia , upchávanie nosa. Často sa pridružujú aj ďalšie prejavy ako sú bolesti hlavy, strata čuchu a očné príznaky (svrbenie, slzenie, opuch mihalníc).

Alergickú nádchu možno definovať ako alergénmi indukované zápalové ochorenie horných dýchacích ciest s vysokou prevalenciou, charakterizované chronickými, vyššie popísanými príznakmi. Alergickú nádchu rozdeľujeme podľa výskytu príčinných alergénov na sezónnu a celoročnú. O sezónnej alergickej nádche hovoríme v čase kvitnutia niektorých tráv, stromov, burín, zatiaľ čo príznaky celoročnej alergickej nádchy sú bez ohľadu na ročné obdobie (roztoče, plesne, zvieratá).

Alergická nádcha síce nepatrí medzi ochorenia ohrozujúce život, predstavuje však vážny zdravotný problém, pretože závažným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života postihnutého, a teda aj jeho každodenné osobné a pracovné aktivity. Rovnako závažný je fakt, že pokiaľ sa toto ochorenie nelieči adekvátne, môže viesť k postihnutiu dolných dýchacích ciest a vyústiť až do astmy alebo iných komplikácií

ASTMA

Čo sa deje pri astmatickom záchvate?

Astmatický záchvat súvisí najmä s prieduškami. Sliznica na ich povrchu opuchne, slizničné žľazy tvoria hlien, prieduškové svaly sa stiahnu a dýchacie cesty sa zúžia, nie sú voľne priechodné. Astmatik cíti zovretie hrudníka, dýchanie sa stáva náročnejšie, nemôže voľne dýchať, viazne najmä výdych. Dýchanie preto sprevádza sípavý, hvízdavý zvuk a tiež suchý a dráždivý kašeľ.

Spúšťacie podnety

Pri voľnom dýchaní sú dýchacie cesty otvorené, prieduškami voľne prúdi vzduch do pľúc, aj z pľúc bez obmedzení. Pri astme reagujete precitlivelo na mnoho podnetov. Pre každého astmatika sú trochu iné. Niekto reaguje na látky, ktoré vylučujú roztoče do domáceho prachu, iný na perie vo vankúši, na pele alebo plesne v ovzduší, niekto prudko zareaguje na kontakt so zvieratami. Dráždiť vás môže tiež cigaretový dym, kozmetické spreje, náterové farby, ale tiež splodiny áut a smog. Astmu môže spustiť chrípka, ale tiež telesná námaha alebo citové vzrušenie a stres.

Ľahšie dýchanie

Každý z liekov, ktorý proti astme dostávate, zohráva v liečbe svoju úlohu. Keď budete vedieť, ako pôsobí na vaše dýchanie, bude ich voľba správnejšia a ich účinok vyšší.

Dostávate dva druhy liekov

Lieky na rýchlu úľavu. Uvoľňujú, otvárajú dýchacie cesty. Odstraňujú stiahnutie svalov priedušiek. Ak pocítite varovné príznaky v podobe tiesne na hrudníku, pocitu zvierania hrudníka a nastupujúcu dýchavičnosť, neváhajte ich ihneď použiť. Pomôžu vám rýchlo sa zbaviť príznakov astmy.
Lieky na pravidelnú každodennú liečbu. Sú to lieky preventívne. Hoja zápal v dýchacích cestách, bránia jeho rozšíreniu. Znižujú počet astmatických záchvatov alebo ich výskyt úplne obmedzujú. Znižujú tiež potrebu liekov na úľavu.

Ako predchádzať astmatickým záchvatom?

Prvou podmienkou je poznať, odhaliť, čo vyvoláva vaše astmatické komplikácie. Spomeňte si, ako dychové ťažkosti začínali. Zamyslite sa nad prostredím, v ktorom ste vtedy boli, nad všetkými vplyvmi, ktoré mohli pôsobiť. Odborný lekár (pľúcny a alergológ) vás podrobne vyšetrí a s vaším praktickým lekárom, ktorý pozná vaše domáce prostredie, vám pomôžu.

Máme pre vás zopár všeobecných rád:

1. Odstráňte doma čo najviac predmetov, ktoré zadržujú prach.
2. Vhodné sú umývateľné záclony a závesy.
3. Obmedzte čalúnenie.
4. Poraďte sa o vhodnom použití čističky vzduchu, ktorá zníži prašnosť aj množstvo alergénov.
5. Voľte vhodné podlahy, drevené alebo korkové nezakrývajte.
6. Pozor na možnosť plesní v kúpeľni (udržujte ju čistú a suchú).
7. Vyhýbajte sa styku s domácimi zvieratami (zvlášť mačkám, psom, morčatám a škrečkom).
8. Na matrace a posteľ používajte zvláštne obliečky.
9. Perte obliečky, obrusy a prestieradlá v teplej vode po jednom až dvoch týždňoch.
10. Vyhýbajte sa aktívnemu a pasívnemu fajčeniu, domácim sprejom, parfumom, farbám, chemickým výparom.

Čím lepšie poznáte seba a všetko, čo na vás dráždivo pôsobí, tým ľahšie zabránite záchvatom dýchavičnosti a budete mať astmu pod kontrolou.Plán starostlivosti o astmu

Každý astmatik má mať svoj osobný liečebný plán. Keď poznáte podnety, ktoré spúšťajú vašu astmu, pokúste sa im vyhýbať alebo obmedziť ich vplyv. Zoznámte sa s liekmi, ktoré dostávate a užívajte ich presne tak, ako ich máte predpísané. Naučte sa rozpoznávať včasné príznaky začínajúceho astmatického záchvatu a riaďte sa svojím liečebným plánom.
V prípade, že prijmete tieto zásady za svoje, môžete viesť normálny aktívny život.