Hlásenie nežiaducich účinkov

 

V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok lieku alebo akúkoľvek inú sťažnosť na produkty spoločnosti MSD, prosím, obráťte sa na nás čo najskôr – zavolajte nám alebo napíšte email. Uveďte prosím: 

akého lieku sa nežiaduca alebo nepriaznivá odozva týka
kedy sa vám alebo vášmu pacientovi nežiaduci účinok objavil
reakcia na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok
ak ste pacient, prosím uveďte kontakt na vášho lekára, ktorý vás liečil v čase, kedy sa nežiaduci účinok objavil
vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, email) 

Hlásenie MSD 

PharmDr. Jana Tomovič Čačaná
+421 905 596 712
Napíšte nám

Hlásenie ŠÚKL

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti prostredníctvom formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv TU

Čo je to nežiaduci účinok?

Nežiaduci účinok je nepriaznivá a nežiaduca odozva na podanie lieku, ktorá sa dostaví po dávke bežne užívanej na prevenciu, liečenie či určenie diagnózy ochorenia alebo na obnovu, úpravu alebo iné ovplyvnenie fyziologických funkcií. 

Závažný nežiaduci účinok je každý nežiaduci účinok, ktorý má za následok úmrtie pacienta, ohrozenie života, vyžaduje prijatie do nemocnice alebo predĺženie pobytu v nemocnici, má za následok trvalé či významné poškodenie zdravia alebo obmedzenie schopností alebo sa prejaví ako vrodená anomália či porucha potomkov. 

Je potrebné hlásiť aj podozrenie na nežiaduci účinok, pretože rozhodnutie, či existuje vzťah medzi nežiaducim účinkom a podaním lieku, je v mnohých prípadoch veľmi náročné.