O MSD

Už 25 rokov podporujeme na slovenskom trhu vývoj inovatívnych produktov a služieb v oblasti farmaceutického priemyslu. MSD - originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj.

Primárnym cieľom našej spoločnosti je zlepšovanie prístupu k inovatívnym liekom na Slovensku a skvalitnenie života našich pacientov.K tomuto cieľu chceme napomáhať aj prostredníctvom otvorenej komunikácie ako so samotnými pacientmi, tak aj s médiami. Preto nás v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich produktov, prebiehajúcich alebo plánovaných aktivít, alebo všeobecných informácií, neváhajte kontaktovať.

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 58282010
E-mail: dpoc_czechslovak@merck.com

Kontakt pre médiá:
Ing. Miroslav Dedík
External Affairs Director
Tel.: + 421 2 58282010
E-mail: dpoc_czechslovak@merck.com

Všeobecné údaje o spoločnosti: 

Názov, obchodné meno a sídlo:
Merck Sharp & Dohme, s.r.o,
Karadžičova 8/A , Bratislava 821 08

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 393 326
DIČ: SK2022688272
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 54614/BNázov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu,
ktorému činnosť MSD podlieha:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
so sídlom Kvetná 11, 825 08 Bratislava.
Slovenská obchodná inšpekcia,
so sídlom P. O. BOX 29,
Prievozská 32,
827 99 Bratislava.

Aby sme mohli Vaše postrehy a otázky čo najlepšie spracovať, sú všetky otázky zaznamenávané. Uisťujeme vás, že vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité na uchovávanie záznamov o vašich postrehov a otázok a spracované spoločnosťou Merck Sharp & Dohme (MSD) spôsobom plne rešpektujúcim vaše súkromie.

Viac o ochrane súkromia nájdete tu.

Viac o korporátnom pôsobení spoločnosti MSD nájdete tu.

Informácie z obchodného registra nájdete tu.