Za našimi úspechmi sú naši zamestnanci

Pochádzame z rôznych prostredí a venujeme sa rôznym úlohám,
ale všetkých nás spája mimoriadny pocit, že naša práca má zmysel.

MSD Slovensko bolo Inštitútom špičkových zamestnávateľov vyhlásené za Top Employer v Európe 2021.

Top Employer Slovensko 2021

MSD Slovensko bolo ocenené pre svoje vysoké štandardy v každej hodnotenej kategórii, vrátane obchodnej stratégie, výkonu, hodnôt, etiky & integrity, manažmentu výkonnosti, vedenia, pracovného prostredia, stratégie talentu, získavania talentov, značky zamestnávateľa, nástupného procesu, učenia a rozvoja, kariéry a úspešného riadenia, kompenzácie a benefitov alebo pracovnej pohody -„well-being“

MSD Slovensko začína rok 2021 s 58 zamestnancami pod vedením nového generálneho riaditeľa a pokračuje v úspešnej ceste. Vytvára tie najlepšie podmienky pre súčasných zamestnancov, neustále inovuje procesy a s rastom spoločnosti prijíma nové technológie.

Zlepšovať životy a zdravie je cieľ, čo nás spája a motivuje . Všetci spolu pracujeme pre tých, ktorých osudy závisia od našich liekov.
Práca v MSD je záväzkom etiky a integrity a zároveň príležitosťou na získanie rozmanitých skúseností v spolupráci s talentovanými a obetavými kolegami. Bez ohľadu na profesijnú dráhu našich zamestnancov- či už je to práca v laboratóriu, vo výrobe alebo pracovať priamo s našimi zákazníkmi, MSD ponúka príležitosti na rozvoj a rozšírenie svojej kariéry každému zamestnancovi.

V spoločnosti MSD nájdete skvelé príležitosti, získate rozmanité skúsenosti a ako súčasť tímu budete spolupracovať s talentovanými a pre vec oddanými kolegami.

Pozrite si naše stránky, aby ste sa dozvedeli viac o našej spoločnosti a zoznámili sa s celým radom dôvodov, prečo sa pridať k spoločnosti MSD.

Kliknite sem pre vyhľadávanie aktuálne otvorených pozícií.

 

V spoločnosti MSD nás všetkých spája mimoriadny pocit, že naša práca má zmysel. Pomáhame zlepšovať zdravie a životy ľudí na celom svete.

Profesionálny rozvoj

Naši zamestnanci neustále získavajú a zdokonaľujú svoje zručnosti a schopnosti. Ich profesionálny rozvoj je pre nás dôležitý, čomu zodpovedá množstvo školení, procesov a nástrojov, ktoré sú nezanedbateľnou súčasťou firemnej kultúry MSD, a ktoré majú všetkým v MSD pomôcť využiť celý svoj potenciál.

Žiť, pracovať, oddychovať

Nech už je to starostlivosť o rodinu, priateľov a koníčky, každý má záväzky, záujmy a záľuby, ktoré sa „odohrávajú“ mimo pracovného prostredia. My v MSD chápeme, aký dôležitý je súkromný svet každého z nás a snažíme sa našim zamestnancom vytvárať podmienky na harmonický a vyvážený život.

 

 

PODPORUJEME MLADÉ TALENTY

MSD Slovensko v spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe, vytvorila projekt Health Technology Assessment (HTA) Center of Excellence. Misiou projektu „HTA Center of Excellence“ je identifikácia, motivácia a podpora mladých talentovaných ľudí s autentickým záujmom o zdravotníctvo a vytvorenie priestoru pre aktívnu spoluprácu v oblasti HTA medzi akademickou sférou (VŠE) a praxou (farma spoločnosti, regulátori, poisťovne). HTA sa v súčasných podmienkach (obmedzené zdroje v oblasti moderných technológií) stáva jedným z kľúčových nástrojov rozhodovania v zdravotníctve, a to nielen v oblasti liekov a technológií (napr. projekt hodnota za peniaze v SK zdravotníctve).