Prejsť nahor
Prihlásenie

ROBIŤ SPRÁVNU VEC

ROBIŤ SPRÁVNU VEC
​​
The module 1.4.1
Veríme, že nášmu podnikaniu prospieva, keď robíme "niečo navyše".
The module 1.4.2

Naším cieľom je udávať smer na ceste k zdravšej budúcnosti. Dôležité je však pre nás tiež to, akým spôsobom sa k nej spoločne dostaneme. Cítime zodpovednosť nielen voči pacientom, našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom, ale tiež voči prostrediu, v ktorom žijeme a voči spoločnostiam a kultúram, v rámci ktorých sa na celom svete pohybujeme.

Podporujeme miestne komunity a snažíme sa zlepšovať prístup k liekom, očkovacím látkam a kvalitnej starostlivosti o zdravie.

Naším cieľom je držať krok s rozvíjajúcimi sa požiadavkami globálneho obchodu – snažíme sa byť konkurencieschopní a inovatívni, dbáme na etiku a veríme, že občianska zodpovednosť firmy je symbolom zdravého podnikania.

V roku 2010 spoločnosť MSD venovala na dobročinnosť takmer 1,2 miliardy dolárov. O našich oceneniach za programy a projekty v rámci spoločenskej zodpovednosti si prečítajte viac tu.

The module 1.4.2
ETIKA A TRANSPARENTNOSŤ

Pretože od našich výrobkov závisia životy miliónov ľudí na celom svete, stanovili sme si prísne kritériá, ako by sme sa ako firma mali správať.

The module 1.4.2
PRÍSTUP K LIEKOM

Vyvíjame a vyrábame lieky a očkovacie látky pre milióny ľudí na celom svete. To však nestačí, pokiaľ k nim ľudia nemajú mať prístup.

The module 1.4.2

VZDELÁVANIE

Naším dlhodobým záväzkom je vytvárať prostredie, v ktorom sa každému dostane adekvátnej starostlivosti. Preto sa neustále snažíme podporovať vzdelávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti s cieľom poskytnúť tie najlepšie informácie, rady a podporu pre lekárov aj pacientov.

Prečítajte si viac

KOMUNITA

Spolupracujeme s miestnymi organizáciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, akademickými inštitúciami a členmi miestnych združení, aby sme pomohli v liečbe, aj prevencii.

Prečítajte si viac

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Naša reputácia a dôvera, ktorú v nás naši zákazníci majú, vo veľkej miere závisia od toho, akým spôsobom vedieme a rozvíjame naše podnikanie. Aj preto je našou kľúčovou prioritou otvorené a transparentné rokovanie v rámci všetkých obchodných aktivít na území Slovenskej republiky.

PRACOVNÉ PROSTREDIE

Naša schopnosť efektívne vyhovieť potrebám spoločnosti a zákazníkov závisí od schopností, talentu, kreativity, zručnosti a pestrosti názorov našich zamestnancov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Jednou z najväčších priorít spoločnosti MSD je zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovisko, ktoré nebude predstavovať záťaž pre životné prostredie.

The module 1.5.2
The module 1.4.4
The module 1.4.4
The module 1.4.3
The module 1.4.5

 

Naša reputácia a dôvera, ktorú
v nás naši zákazníci majú, vo veľkej miere závisia od toho, akým spôsobom vedieme a rozvíjame naše podnikanie. Aj preto je našou kľúčovou prioritou otvorené a transparentné rokovanie v rámci všetkých obchodných aktivít na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť MSD bola v USA zaradená medzi 100 občiansky najzodpovednejších firiem v roku 2010.

Ocenenie za dobročinnosť v roku 2010.

Prečítajte si viac o našich oceneniach za dobročinnosť.

​Národná protidrogová jednotka vyzýva širokú verejnosť, aby svoje poznatky o výskyte alebo zneužívaní nelegálnych (neregistrovaných, falošných) liekov a anabolík (dopingu, hormonálnych prípravkov) na území Slovenskej republiky zasielali na e-mailovú adresu pharmacrime@minv.sk
Viac informácii nájdete na http://www.minv.sk/?oddelenie-koordinacie-a-policajno-colnej-spoluprace-1.