Prejsť nahor
Prihlásenie

Životné prostredie

Životné prostredie
The module 1.4.1
Tak, ako je spoločnosť globálna, aj my sme zároveň globálni občania. Tisícky našich zamestnancov neberú na ľahkú váhu otázku, akým spôsobom môžeme ovplyvniť životné prostredie na celom svete.
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.1

V spoločnosti MSD sme sa rozhodli pri výrobe našich liekov a očkovacích látok správať sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Snažíme sa čo najviac znížiť dopad našej práce na životné prostredie, chránime prírodné, napríklad vodné zdroje, šetríme energie a vhodnými spôsobmi zamedzujeme plytvaniu.

Zaujíma nás nielen priamy dopad nášho podnikania, ale tiež podpora životného prostredia ako celku. Dosahujeme to predovšetkým prostredníctvom finančnej podpory mimovládnych organizácií a ich lokálnych partnerov, ktorí chránia ekologické zdroje na celej planéte.

The module 1.5.1
The module 1.5.1
The module 1.5.1