Prejsť nahor
Prihlásenie

Výskumný proces

Výskumný proces
The module 1.4.1
Jadrom našej práce je prinášať ľuďom na celom svete prostredníctvom vedeckých objavov potrebné lieky a očkovacie látky.
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.1

Proces vývoja a výskumu lieku je dlhý a náročný. Začína sa skúmaním príčin ochorenia a hľadaním látky, ktorá by mohla pomôcť. Ak sa objavená zlúčenina ukáže byť ako sľubná, nasledujú roky testovania, kým sa uvedie na trh. Počas testovania je nutné riadiť sa množstvom smerníc a nariadení. Len nepatrná časť skúmaných látok, ktorých účinnosť sa vyhodnocuje, prežije nesmierne náročný proces výskumu, vývoja a testovania, aby sa z nich nakoniec stal liek.

Uvedenie nového lieku na trh stojí v priemere jednu miliardu dolárov a trvá viac ako desať rokov. Farmaceutické spoločnosti často skúmajú a testujú 10 000 – 30 000 rozličných látok predtým, ako sa jedna z nich úspešne uvedie na trh.

V priebehu dlhého vývojového procesu musia látky, ktoré sú objavené v základnom výskume, prejsť predklinickými a klinickými skúškami. Väčšina nepostúpi ďalej pre naše prísne normy klinického hodnotenia, ale tie, ktoré postúpia, môžu pacientom ponúknuť šancu na zdravší a kvalitnejší život.

ZÁKLADNÝ VÝSKUM

V základnom výskume biochemici a odborníci na molekulárnu a bunkovú biológiu so znalosťou patofyziológie ľudských ochorení určia ciele pre výskum liečivého prípravku:

  • Začať výskumom normálnych a abnormálnych telesných funkcií.

  • Vyšetriť každú zložku ochorenia, tj. príznaky, príčiny, postihnuté orgány a biochemické dráhy.

  • Pomocou informácií získaných už z prechádzajúceho výskumu a publikácií zistiť, v akej fáze môžeme zastaviť postup alebo rozvoj ochorenia – toto je náš cieľ.

  • Hľadať zlúčeninu liečivého prípravku, ktorá je s ohľadom na cieľ účinná. Zlúčeniny môžu byť vytvorené chemickou alebo biologickou syntézou alebo počítačovou simuláciou.

  • Izolovať zlúčeninu.

  • Uskutočniť testovanie na zvieratách s cieľom získať údaje o bezpečnosti týkajúce sa toxicity a karcinogenity.

  • Získať súhlas regulačných orgánov s klinickým hodnotením u ľudí.
The module 1.5.1
The module 1.5.1
The module 1.5.1

 

MENÍME PRAX MEDICÍNY

Klinický výskum často vyžaduje nové diagnostické techniky. Tieto techniky musia niekedy zmeniť prax medicíny. Keď spoločnosť MSD začala s vývojom svojich liekov proti osteoporóze, museli sme investovať do zariadenia na testovanie hustoty kostí, aby sme mohli zmerať účinnosť lieku. Testovanie hustoty kostí je už štandardnou skúškou pri starostlivosti o ženy ohrozené týmto ochorením.

VYSOKORÝCHLOSTNÉ SLEDOVANIE GÉNOV​

Použitie zostáv génových expresií či "DNA čipov“ umožňuje vedcom MSD určiť, či gény sú "v" či "mimo' konkrétnej bunky za daných špecifických podmienok. Táto technológia nám poskytuje vynikajúci pohľad na to, čo sa poškodilo v chorých bunkách a pomáha identifikovať ciele pri liečbe ochorení.