Prejsť nahor
Prihlásenie

Výskum je hlavnou hnacou
silou pokroku v liečbe

Výskum je hlavnou hnacou silou pokroku v liečbe
The module 1.4.1
Cesta objavov a pokroku
The module 1.4.2

Vedecký výskum a vývoj boli vždy základným pilierom našej spoločnosti. Práca, ktorú vykonávame v našich laboratóriách, zlepšuje a zachraňuje nespočetne veľa ľudských životov. Vďaka špičkovým výskumníkom, najmodernejším technológiám a zameraniu na vedeckú kvalitu stojí spoločnosť MSD na čelnom mieste výskumu a vývoja nových spôsobov liečby a prevencie chorôb.

Naším cieľom je nájsť spôsob liečby niektorých z najzložitejších zdravotných problémov našej doby, kde náklady a dopady ochorenia pacientov značne zaťažujú tak lekárov, ako aj celú spoločnosť. Momentálne sa uskutočňuje výskum v mnohých oblastiach – vrátane kardiovaskulárnych ochorení, diabetu, endokrinológie, neurológie, oftalmológie, onkológie, respiračných ochorení a imunológie.

Aby sme dosiahli svoj cieľ – zlepšovať a zachraňovať čo najviac životov - rozšírili sme predmet nášho výskumu o oblasti biologickej liečby a biologicky podobných liekov.

The module 1.4.2

Inovatívne lieky a vakcíny

Od založenia svojich výskumných laboratórií, pred viac ako 70 rokmi, vyvinula spoločnosť MSD desiatky nových liekov a vakcín. Naše objavy často zmenili spôsob, akým sa praktikuje medicína. Spoločnosť MSD dnes stavia na tejto tradícii inovácií. Naši odborníci sa zameriavajú na nové úlohy a zlepšujú naše schopnosti inovácií zapojením nových technológií.

Inovatívni ľudia

Za každým naším liekom a očkovacou látkou stojí tím výskumníkov, ktorí sú špičkami vo svojom obore. Kombinácia nadšenia pre objavovanie nových spôsobov prevencie a liečby chorôb, oddanosť špičkovej vede a bezpečnosti pacientov z nich robí výkonný tím, ktorý hľadá nové ciele
v liečbe chorôb, nové typy liekov a vakcín a vytvára budúcnosť pre medicínu novej generácie.​

The module 1.4.2

Inovatívna veda

Naši výskumní pracovníci používajú najmodernejšie technológie, aby mohli skúmať zdravotný problém zo všetkých uhlov – od štruktúry samotných molekúl až po spôsoby, ktorými stovky molekúl vzájomne reagujú v prípade ochorenia. To nám prináša hlbšie porozumenie skrytým mechanizmom ochorenia a možnostiam ich zamedzenia.

The module 1.4.2

Inovatívne technológie

Využívame jedinečné technológie, ktoré nám umožňujú zúročiť objavy, ktoré priniesla minulá dekáda – ako napr. výsledky genómovej revolúcie.

The module 1.5.2
The module 1.4.4
The module 1.4.4
The module 1.4.3
The module 1.4.5

 

Oblasti výskumu

Naším cieľom je nájsť liečbu pre ochorenie, ktoré nás aktuálne najviac ťaží. V súčasnosti svoj výskum zameriavame najmä na tieto oblasti:

  • Kardiovaskulárne ochorenia
  • Cukrovka a obezita

  • Ochorenia kostí

  • Respiračné, imunitné a kožné ochorenia

  • Infekčné choroby

  • Onkologické ochorenia

  • Neurológia

  • Oftalmológia

  • Oblasť zdravia žien a endokrinná starostlivosť