Prejsť nahor
Prihlásenie

Inovatívne lieky a vakcíny

Inovatívne lieky a vakcíny
The module 1.4.1
Od založenia svojich výskumných laboratórií pred viac ako 70 rokmi vyvinula spoločnosť MSD desiatky nových liekov a vakcín. Naše objavy často zmenili spôsob, akým sa praktikuje medicína.
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.1
The module 1.5.1

PRVÉ DESAŤROČIE

Výskum spoločnosti MSD, ktorý sa začal v tridsiatych rokoch 20. storočia, priniesol prekvapivé množstvo noviniek, od vitamínov po lieky proti infekciám​ a proti zápalom.

 • bol vyvinutý spôsob hromadnej výroby penicilínu,

 • príspevok k objaveniu a výrobe streptomycínu, prevratného prostriedku pre liečbu tuberkulózy,

 • priekopnícka syntéza protizápalového lieku kortizónu, obsahujúca takmer 40 chemických krokov, čo bol v danej dobe pozoruhodne zložitý postup

SCHOPNOSŤ PREDCHÁDZAŤ OCHORENIAM

Päťdesiate roky 20. storočia znamenali začiatok modernej doby vakcinológie a spoločnosť MSD po desaťročiach, kedy vytvárala lieky pre liečbu chorôb, považovala vakcíny za prostriedok, akým predchádzať ochoreniam. Z našich laboratórií prúdili nové objavy.

 • prvá dostupná vakcína proti osýpkam(1963)

 • prvá dostupná vakcína proti mumpsu (1968)

 • prvá vakcína proti rubeole v USA (1969)

 • pokračujúci vývoj vakcín, napríklad proti pneumónii, meningitíde, hepatitíde A a hepatitíde B

NOVÝ ŠTÝL OBJAVOVANIA LIEKOV

V 80. a 90. rokoch 20. storočia prišiel nový štýl objavovania liekov. Skúmaním biochemických ciest ochorení odborníci MSD zistili, ktorým krokom v tomto procese sa dá zabrániť. Poznali tiež akú molekulárnu štruktúru musí liek mať, aby mal presne potrebné účinky.

 • Na trh sa uviedol prvý "statín", ktorý položil základy liečby zameranej na znižovanie hladiny cholesterolu. Statíny dnes patria medzi najviac používané lieky na svete a sú považované za štandard v liečbe hladiny cholesterolu.

 • Prvá geneticky vyvinutá ľudská vakcína v liečbe hepatitídy B, infekčného ochorenia pečene vyvolávaného vírusom.

 • Na trh bol uvedený prvý liek z novej triedy prípravkov na liečbu osteoporózy, ktorý významne znižuje riziko zlomenín u žien po prechode.

 • Na trh bol uvedený prvý z inhibítorov proteázy, používaný v boji proti vírusu HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie), spôsobujúcemu AIDS. Spoločnosť MSD publikovala prvú štúdiu, v ktorej sa uvádzala proteáza ako možný cieľ pôsobenia lieku a urobila prvú klinickú štúdiu, pri ktorej sa potvrdil účinok kombinovanej liečby. Pomohla tak zmeniť pohľad na AIDS: predtým bolo toto ochorenie považované za rozsudok smrti, teraz sa vníma ako chronická choroba, ktorú je možné pomocou liekov zvládať.
The module 1.5.1
The module 1.5.1