Prejsť nahor
Prihlásenie

MSD na Slovensku

MSD na Slovensku
The module 1.4.1
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.1

V Slovenskej republike pôsobí spoločnosť MSD od roku 1993 a patrí medzi najväčšie farmaceutické firmy. MSD je lí​drom napr. v oblastiach biologickej liečby, kardiológie, liečby astmy a alergie, diabetu, infekčných chorôb, vakcín a starostlivosti o zdravie žien a detí.

The module 1.5.1

Kariéra

Máte záujem o informácie o kariére v spoločnosti MSD?
The module 1.5.1
The module 1.5.1

 

Generálny riaditeľ MSD
MUDr. Peter Musil

Sídlo MSD

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 58282010
Fax: + 421 2 53413006
E-mail: dpoc_czechslovak@merck.com

www.msd.sk