Ochrana autorských práv

Ochrana autorských práv
The module 1.4.1
Ochrana autorských práv
The module 1.5.1

 

Copyright © 2013-2015 Merck Sharp & Dohme, s.r.o. (MSD), a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Všetky práva vyhradené.

MSD vás týmto oprávňuje reprodukovať materiály uverejnené spoločnosťou MSD na tejto webovej stránke, výlučne pre osobné, nekomerčné účely, za predpokladu, že akákoľvek kópia týchto materiálov, ktorú urobíte, bude obsahovať upozornenia o všetkých autorských právach a iných majetkových právach, ktoré sú tu uvedené. Každá iná stránka spoločnosti MSD alebo inej spoločnosti, na ktorú odkazuje táto stránka, podlieha vlastnému upozorneniu o autorskoprávnej ochrane. Tieto materiály nesmú byť distribuované, pozmenené, zverejnené na webovej stránke, ani použité na verejné alebo komerčné účely.

Hore uvedené oprávnenie sa nevzťahuje na nasledujúce publikácie uverejnené na tejto webovej stránke:

  • The MSD Manual of Diagnosis and Therapy
  • The MSD Manual of Patient Symptoms
  • The MSD Manual Home Health Handbook
  • The MSD Manual for Pet Health
  • The MSD Index
  • The MSD Veterinary Manual

Povolenie kopírovania ktorýchkoľvek častí týchto publikácií alebo ich umiestnenia na internet musí byť zadovážené v písomnej forme.

Ochranné známky

Názvy všetkých produktov, uverejnených na tejto webovej stránke sú ochranné známky, ktoré vlastní alebo má na ne licenciu spoločnosť Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, jej dcérske spoločnosti alebo pobočky.

The module 1.5.10

 

The module 1.5.10

 

The module 1.6.2

The module 1.6.2

The module 1.6.3

The module 1.6.4

The module 1.67

The module 1.6.8

The module 1.6.9

The module 1.6.10